Jak na věc


budova ministerstva životního prostředí praha

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

    15 Spalovna obdobného typu by v Rakousku nemohla být postavena Tvrzení v obdržených vyjádřeních: Zástupci AVE, CZ uvádějí, že spalovna obdobného typu by v Rakousku nemohla být postavena takové prohlášení ze strany AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. nikdy nepadlo. Spalovna tak, jak je navržena, by mohla být schválena v kterékoliv zemi EU, pokud splní všechny požadované náležitosti. Legislativa v rámci EU je v rámci procesů nastavení požadovaných parametrů takovýchto projektů sjednocená. Není hodnocena stávající kontaminace území ani imisní zátěž Staré ekologické zátěže v okolí záměru jsou známé a jsou vyhledatelné na internetových stránkách agentury Cenia, imisní zátěž je proměnná v závislosti na klimatických podmínkách jednotlivých let. Stávající imisní zátěž je hodnocena v dokumentaci v rámci rozptylové studie. Tvrzení v obdržených vyjádřeních: Životní prostředí v Pardubickém kraji je již dnes výrazně znečištěno stávajícími znečišťovateli stávající zátěž životního prostředí v regio


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00