Jak na věc


budka pro kosy

 Hnízdní budka pro rehka – rehkovník     

    Budky vyvěšujeme na podzim během listopadu nebo brzy z jara, aby se jednotlivé druhy ptactva měly možnost včas orientovat při výběru hnízdiště. Rehek má rád světlo, budky proto vyvěšujeme ve výši 2 – 6 m pod střechy obytných a hospodářských budov, dále k cestám, na paseky, tedy tam, kde je dostatek světla. 
    Budky nevyvěšujte na příliš rušná místa a tak, aby odpolední slunce nesvítilo přímo do budky. Rehek nejraději osidluje polobudky umístěné v blízkosti lidských obydlí. Hodí se i do školek, kde se do těchto budek zahnízďuje i velký „pomocník“ ve školkách a to konipas bílý.
    Sameček staví hnízdo poměrně nízko nad zemí na stromech a v keřích. Ptačí budka pro kosa je alternativou pro kosy, kteří si zvykli stavět hnízdo na balkonech, verandách a na různých výklencích budov. Hnízdní revír je obsazen jediným párem, který nestrpí na svém území jiného kosa. Samice snáší 4-6 modrozelených vajec s rezavými skvrnami, na kterých sedí 14 dnů. Oba rodiče se starají o svá mláďata další 3 týdny než mohou létat. Zahnízdit stačí dvakrát až třikrát za rok, přičemž u kosů je velmi výrazná věrnost původnímu hnízdišti.


Masivní dřevěné podlahy – dotek přírody i po Vánocích

    Subpopulace městská, která vyhledává prostředí zahrad, sadů a parků, kde nachází alespoň nějakou potravu a úkryt pro vyvádění mláďat. Městský kos se díky široké potravní nabídce stává všežravcem a díky příznivému mikroklimatu města často zůstává přes zimu.
    V zimním období nás spousta ptačích druhů opouští a vydává se na dlouhou cestu do příznivějších podmínek. Ale také spousta druhů u nás zůstává a určitě je přizpůsobena přežití v našich klimatických podmínkách. Přesto, zejména v blízkosti lidských sídlišť, přezimující druhy rády přijmou naši pomoc formou dobře zásobeného krmítka.  Všem, kdo zpestřit zimní potravní nabídku pro přezimující  druhy ptactva a  těšit se pohledem  ten malý opeřený  kousek přírody, který přinášejí do blízkosti našich domovů svou přítomností na krmítku nabízíme naše výrobky.
    Vyvěšování ptačích budek je důležitým prvkem biologické ochrany lesa významně podporuje biodiverzitu přírodního prostředí. V nově založených zahradách, v blízkosti jehličnatých lesů nebo v převážně zemědělské krajině je vyvěšení budky jednou z možností, jak přilákat tento druh do blízkosti lidských obydlí.  Výroba budek vychází z metodik ČSOP a lze dle požadavků zákazníků provést různé úpravy.


 Hnízdní budka pro sýkorky – sýkorník

    Budky netopýrům slouží především k přespávání, často je využívají k páření i vyvádění mláďat. Budky jsou záměrně bez nátěru, který může být pro netopýry škodlivý. Netopýři mají dobrý čich a natřeným budkám by se mohli vyhýbat.


Na rozdíl od ptačích budek, nebývají tyto budky okamžitě obsazeny a někdy trvá i pět let, než si je netopýři oblíbí.

    Vyvěšování budek – budka se vyvěšuje do lesa, sadů, parků, remízů, větrolamů apod. Pro vyvěšování se vybírá světlejší místo nebo polostín. Silný zástin nemá většina ptáků ráda. Proto je dobré vyvěšovat budky v době, kdy je ještě listí na stromě, protože po opadu listí se zdánlivě vhodné místo ukáže ve vegetační době jako přehoustlé a zastíněné. Budky vyvěšujeme otvorem spíše k jihu a východu, avšak všeobecně nejsou světové strany rozhodující. Daleko důležitější je orientace do průseku, paseky, stranou houštiny. Proto při krajích lesa umísťujeme budky raději otvorem do porostu nebo další řady stromů. V mladých kulturách zůstává mnoho budek neobsazených, ve starých listnatých porostech je tomu naopak. Při rozvěšování většího počtu budek je výhodné jejich rozmísťování podél cesty a průseku, což usnadní jak rozvěšování, tak i čištění a kontrolu budek. Budky mohou být velmi blízko sebe (15 – 20 m). Budky se vyvěšují nejlépe na podzim nebo brzy z jara, aby ptactvo mělo možnost včas se orient
    Čištění budek – budky je nutné čistit hned po druhém hnízdění začátkem září nebo alespoň v prvních podzimních dnech. Je to nutné proto, že se v hnízdech ukrývá nejrůznější hmyz (včetně parazitů) a ptáci z těchto důvodů znovu budky neosídlí. Čištění je potřebné provádět každoročně.
    Optimální místo pro umístění čmelákovníku je v polostínu, případně ve stínu pod listnatými stromy (které jsou v době zakládání hnízd ještě bez listí). V okolí budky by mělo být dostatek kvetoucích živných rostlin v průběhu celého vegetačního období, na kterých čmeláci sbírají pyl.
    Budky vyvěšujte v místech, kde je známo, že netopýři žijí, především tam, kde je málo přirozených dutin. Budky se vyvěšují maximálně tři na strom. Měly by se umístit co nejvýše, na závětrné a alespoň část dne osluněné místo. Okolí budky by mělo být vyčištěno, aby netopýři měli volný přístup k budce. Ideální jsou  lesíky, mýtiny a cesty, zvláště blízko rybníků, řek, mokřadů, jezírek apod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00