Jak na věc


broker consulting tabulka urazů

Polytrauma nejčastěji při autonehodě

    Jak správně řešit z ohledu pojistky časté pracovní úrazy? Co je nejlepší mít připraveno po konci kariéry? Jak dobře hospodařit? Toto jsou jen příklady z otázek, které mohou v těchto dnech pokládat příbramští fotbalisté Jiřímu Kopeckému, zástupci společnosti Broker Consulting, který je od ledna novým partnerem našeho klubu.
    Abychom si dokázali představit, co jedna lehčí bouračka může způsobit, požádali jsme Pojišťovnu České spořitelny o popis skutečné diagnózy jednoho z jejích klientů. Průměrný počet dnů léčení s úrazy vidíte v tabulce. Muž z našeho příkladu by se podle tabulek pojišťovny léčil s tříštivou zlomeninou předloktí pět měsíců. Když si k tomu přičteme další komplikace, nejspíš se celková doba léčení ještě prodlouží. A tak se pacient může na půl roku ocitnout bez peněz a vyřazený z běžného provozu. Pak se jistě bude hodit větší finanční obnos od pojišťovny.
    Slyšeli jste už někdy pojem polytrauma? V lékařské terminologii jde o postižení nejméně dvou orgánových systémů, z nichž alespoň jeden ohrožuje pacienta na životě. Nejčastěji jde o zranění způsobená nárazem při dopravní nehodě, pádem z výšky více jak čtyř metrů nebo výbuchem a u kriminálních činů a sebevražedných pokusů. Každé takto závažné zranění si vyžádá týdny i měsíce léčení. O jaká zranění jde? A vyplatí se nám být pojištění?


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Podle statistik je polytrauma hlavní příčinou úmrtí lidí v produktivním věku, mladí lidé mezi dvaceti a třiceti pěti lety tvoří 40 % všech pacientů. Oproti roku 2001 počet závažných úrazů vzrostl o 80 %! Rozhodující pro přežití pacientů je poskytnutí první pomoci na místě s přednemocniční péčí během prvních 15 minut a rychlost transportu do specializovaných traumacenter.
    Udělejte správné rozhodnutí ještě dnes a chraňte své zdraví s vítězem testu finančních poradců. Sjednejte si bezplatnou a nezávaznou konzultaci Vašich možností kliknutím zde
    O sport a především fotbal se velice zajímám. Chtěl jsem nejen nabídnout fotbalistům z Příbrami své služby, ale také zároveň podpořit klub v cestě za návratem do nejvyšší soutěže. Jsem rád, že jsme se s Tomášem Větrovským domluvili ke spokojenosti obou stran, pronesl Jiří Kopecký.
    Pojišťovna České spořitelny již více než před rokem zavedla právě pro polytraumata až dvojnásobné plnění. Má ale pro tento termín mírnější definici, říká pouze, že jde o vícečetná poranění. Jejich závažnost je dána jednak počtem poranění, jednak průměrnou dobou vynaloženou na léčení pacienta.


Kvůli odpovědnosti za rady padají první žaloby na poradce

    Příběhů, které nyní začnou z podnětu klientů poškozených neodbornou radou finančních poradců řešit soudy, bude jistě přibývat. A s nimi i povinnost žalovaných finančních poradců nahradit škodu způsobenou špatnou radou. S argumentem, že nároky na poradce neustále stoupají a administrativy přibývá, u soudu nikdo z finančních poradců nemá šanci uspět.
    Revoluční změna v novém Občanském zákoníku zavedla odpovědnost za škodu způsobenou radou za úplatu. Padají první žaloby. Na trhu se totiž začínají prosazovat firmy specializující se na vyhledávání nedostatků v práci finančních poradců. Cestu k finančnímu odškodnění klientů navíc prostřednictvím mimosoudního vyrovnání usnadnilo také rozšíření pravomocí finančního arbitra. Poradci musí být obezřetní a vše pečlivě dokumentovat.
    Zavedení NOZ posílilo nový typ byznysu. Objevují se firmy specializované na vyhledávání nespokojených klientů a vymáhání škod od finančních poradců. Podle E15 se do tohoto podnikání pouští i někteří bývalí kolegové, konkrétně se mluví o někdejším dlouholetém ekonomickém řediteli a členovi představenstva Broker Consulting Pavlu Matouškovi. Mezi mediálně nejaktivnější firmy patří SOS Consulting nebo Finemon.


Peníze za dva nejzávažnější úrazy

    Marketingový manažer 1.FK Tomáš Větrovský se k průběhu minulých dní vyjádřil: Děkuji panu Kopeckému za zájem o náš klub. Je to velice inteligentní a pracovitý člověk, který může být lidem z klubu či fanouškům velice užitečným.
    Polytraumata nejčastěji vznikají při dopravních nehodách (kombinace poranění hlavy, hrudníku, břicha, pánve, horních a dolních končetin), pádu z výšky (fraktura páteře, traumata vnitřních orgánů), sražení chodce, zavalení břemeny (crush syndrom), kriminálních činech, sebevražedných pokusech a adrenalinově zaměřených sportovních aktivitách.
    V konečné fázi bude mít nový bič na poradce jeden pozitivní důsledek. Odejdou ti, kteří nedělají finanční poradenství poctivě nebo vážně. Zákonitě s tím ovšem poroste prestiž těch, kteří zůstanou. Poradcům doporučujeme obezřetnost a pečlivou evidenci nezbytné dokumentace. Tématu se budeme i nadále věnovat a brzy představíme zajímavý způsob ochrany před důsledky neúmyslně způsobené škody.


Příbram získala nového partnera v oboru finančních konzultací

    Finanční arbitr, státem zřízený mimosoudní orgán, může zcela samostatně a ve vlastní režii rozhodovat některé spory na finančním trhu. Dříve se zabýval zejména spory mezi klienty a finančními institucemi, nově pod jeho pravomoc spadají i spory s pojišťovnami, finančními poradci a zprostředkovateli nebo směnárnami. Lidé se přitom na arbitra mohou obracet bezplatně. Rozšíření pravomocí a rostoucí povědomí o této instituci jistě povedou k zvýšenému počtu řízení.
    Pojišťovny vám většinou vyplatí peníze z pojistky jen za počet dnů léčení s nejzávažnějším úrazem. S FLEXI životním pojištěním můžete u závažných úrazů získat plnění až dvojnásobně vyšší. A to za podmínky, že při jednom úrazu dojde současně alespoň ke třem závažným poraněním, jejichž doba léčení je podle tabulek denního odškodného minimálně 42 dnů. Tímto krokem chce pojišťovna lépe finančně zajistit klienty ve vážných životních situacích.
    „Polytraumata, tedy vícečetná poranění, jsou poměrně častým jevem. Málokterý klient má to štěstí, že by měl po vážné autonehodě nebo závažném úrazu pouze jedno poranění,“ říká Petr Kohoutek, ředitel úseku pojištění Pojišťovny České spořitelny. „Měsíčně zaznamenáváme kolem deseti pojistných událostí s vícečetným poraněním a podle statistik za každou událost plníme průměrně 70 000 Kč. Podle původní metodiky plnění dosahovalo pouze 40 000 Kč.“

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00