Jak na věc


brániční kýla alternativní léčba

Sezam – poznejte sílu neobyčejných semínek na vlastní kůži!

    Etiologie a patogeneze: Etiologie poruchy není známa. Vrozená brániční kýla je důsledek neuzavření pleuroperitoneálního kanálu po 8 týdnu těhotenství. Nitrobřišní orgány jsou vysunuté defektem v posterolaterální části bránice do hrudníku (Obr.1.,2.). Utlačená plíce na postižené straně je zmenšená (hypoplastická), plicní cévy jsou rovněž hypoplastické se silnější svalovou stěnou. Důsledkem těžkého stupně  plicní hypoplazie je plicní hypertenze a selhávání pravého srdce.
    Cíl projektuProjekt je zaměřen na vyhodnocení dlouhodobého vlivu chirurgického postupu na vývoj plicních funkcí a skeletálních deformit u dětí s vrozenou brániční kýlou. Zavedení nové metody časné diagnostiky plicních funkcí zrychlí a zpřesnění predikci průběhu komplikujících onemocnění po operaci CDH.
    Definice: Vrozenou brániční kýlu (Congenital diaphragmatic hernia – zkratka CDH, Bochdalkova kýla) charakterizuje posterolaterální defekt v bránici s vysunutím nitrobřišních orgánů do hrudníku  (Obr. 1., 2.) a ve většině případů také  nedostatečné vyvinutí (hypoplazie) plíce na postižené straně. Incidence onemocnění je asi 1:5000 živě narozených dětí. Defekt v bránici může být od velikosti malé štěrbiny, se širokým lemem bránice vycházejícím z okraje žebra, až po agenezi celé poloviny bránice. Obsahem kýly může být tenké střevo, žaludek, tlusté střevo, slezina, játra a levá ledvina.  Defekt se častěji nachází na levé straně a  v 80% případů není přítomen kýlní vak.


Aby nezůstal běžecký pás doma zaházen oblečením

    Příčinou vzniku brániční kýly je nedostatečná či ochablá pojivová tkáň právě v oblasti, kde se spojuje jícen se žaludkem a kde jícen prochází otvorem bránici.  Na její vznik má však vliv i řada jiných faktorů.  Mimo jiné třeba obezita, dlouhodobě nadměrné používání tzv. břišního lisu při silových sportech, ale i při zácpě. Vliv na břišní kýlu může mít samozřejmě taky těžký zánět jícnu nebo poleptání jícnu. Oba tyto stavy mohou totiž vést ke zkrácení jícnu a vytažení žaludku do hrudníku.
    Jak už bylo zmíněno v úvodu, mezi nejčastější typ brániční kýle patří hiátová kýla, kterou poznáme spíše jako vedlejší nález při CT břicha, RTG žaludku nebo gastroskopii.  Při brániční kýle nemají pacienti typické příznaky a někdy bývají opakovaně vyšetřeni na kardiologii s podezřením na infarkt myokardu, ale příčinou obtíží nakonec bývá právě brániční kýla.  Bolesti na hrudi však nelze brát na lehkou váhu a vyšetření kardiologem je tak jediným správným postupem.  Časté je také zatékání obsahu žaludku do jícnu až hrtanu v leže v noci.  Následkem toho se pak objevují záněty hrtanu a obecně záněty dýchacích cest.
    Projekt je zaměřen na vyhodnocení dlouhodobého vlivu chirurgického postupu na vývoj plicních funkcí a skeletálních deformit u dětí s vrozenou brániční kýlou. Zavedení nové metody časné diagnostiky plicních funkcí zrychlí a zpřesnění predikci průběhu komplikujících onemocnění po operaci CDH.


Co je za vznikem brániční kýly?

    Bolesti a tlaky na hrudi, pálení žáhy i to jsou jedny z příznaků brániční kýly.  Brániční kýly jsou pojmenovány podle automatické lokalizace a dělí se na ty vrozené, spojené s poruchou vývoje jícnu nebo na získané např. úrazem/ traumatem.  Jaké jsou další příznaky nebo, co přesně je důvodem vzniku brániční kýly?
    Tou nejčastější brániční kýlou je tzv. hiátová hernie. Jedná se o stav, kdy se nad bránicí v otvoru pro průchod jícnu z hrudníku do dutiny břišní dostane břišní část jícnu i část žaludku s tím, že se může jedna o malou část žaludky i o část těla žaludku a výjimečně žaludek celý.  Další typy bráničních kýl nejsou příliš časté spíše vzácné, a proto je i diagnostika obtížnější.  Navíc často se brániční kýla zjistí po CT vyšetření nebo jiných vyšetřeních hrudníku z jiných důvodů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00