Jak na věc


bouda máma

Psí boudy » Zateplené psí boudy typ Bungalov

    Na těchto stránkách, pod příslušnými symboly (vlaječkami), najdete poměrně rozsáhlé bloky informací v anglickém, německém, francouzském a polském jazyce. Tyto informace navazují v obou zpřístupněných dělostřeleckých tvrzích na tabulky se stručnými ale zároveň přesnými popisy ve stejných jazycích, které jsou umístěny u všech důležitých prostor a na zajímavých místech.
    na stránkách, jejichž provozovatelem je Společnost přátel čs. opevnění o. p. s. Jsou věnovány československému opevnění z let 1935–1938, zejména pak Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda a Muzeu opevnění – dělostřelecké tvrzi Hůrka. Tyto dva objekty, které naše společnost spravuje, jsou největšími pevnostními stavbami ze 30. let 20 století, které jsou na území ČR přístupné veřejnosti. Jsou zároveň součástí Králické pevnostní oblasti, kde je postupně realizován největší projekt na záchranu a zpřístupnění těchto unikátních vojensko-technických a historických památek v ČR. Návštěva těchto monumentálních staveb – pomníků zašlé slávy Československa – stojí rozhodně za to, zejména pokud jste zájemce o vojenskou historii. Těšíme se na Vaši návštěvu.
    Spuštění jazykových mutací na těchto stránkách bylo možné jen díky finanční podpoře Pardubického kraje, na jehož teritoriu Králická pevnostní oblast leží.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00