Jak na věc


bible studijní překlad s výkladovými poznámkami

Jak žít víru ve společnosti, která s Bohem nepočítá?

    Jeruzalémská bible (JB) je jeden z nejuznávanějších moderních biblických překladů. Toto dílo vyšlo z práce francouzských biblistů a teologů, kteří kvůli studiu Písma svatého založili v Jeruzalémě před stodvaceti lety Biblickou školu, v níž se věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Škola velmi plodně působí dodnes.
    Jeruzalémská bible je životním překladatelským dílem manželů Dagmar a Františka X. Halasových, kteří zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se publikovalo pracovní vydání (celkem v 17 svazcích v nakladatelství Krystal OP).
    Česká verze Jeruzalémské bible vznikla metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české Jeruzalémské bible je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný originálu, a to i za cenu méně obvyklé či „syrovější“ formulace.


Křížová cesta pro věřící i nevěřící

    Jeruzalémská bible vychází ve čyřech provedeních. Ve standardním provedení bez označení biblických knih, ve výpravném provedení v koženkové vazbě s označením biblických knih, ve standardním provedení s označením biblických knih a ve zmenšeném standardním provedení s označením bibilických knih.
    Po více než šedesáti letech vychází konečně úplný katolický překlad Písma do češtiny. Jeruzalémská bible - špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století.
    Od protestantských edic Písma se Jeruzalémská bible liší širším pojetím biblického kánonu, tím, že přísněji zachovává důležité biblické termíny (rejstřík klíčových slov najde čtenář na konci svazku), a také větším důrazem na interpretaci biblického textu.
    Kompletní jednosvazková Jeruzalémská bible v českém jazyce vychází ve spolupráci nakladatelství Krystal OP a Karmelitánského nakladatelství. V roce 2009 jde o již třetí český překlad Písma.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00