Jak na věc


basnicky s pohybem

Mikuláši, Mikuláši,kdo to tady děti straší

    Kolo, kolo mlýnský, (chytíme se za ruce a pomalu se točíme) za čtyři rýnský. Kolo se nám polámalo, (točíme se rychleji) mnoho škody nadělalo, udělalo bác. (spadneme opatrně na záda a třepeme ve vzduchu nohama) Vezmeme si hoblík, pilku, (pomalu odříkáváme text, vstáváme a napodobujeme pohyby nástrojů) zahrajem si ještě chvilku, až to kolo spravíme, tááákhle se zatočíme. (znovu se chytíme za ruce a zatočíme)
    Byl jednou jeden domeček, (klekneme si a z rukou uděláme nad hlavou stříšku) v tom domečku stoleček. (uděláme kočičku s rovnými zády) Na stolečku mistička, (prohneme záda) v té mističce rybička. (lehneme si na břicho, ruce podél těla, zvedneme do vzduchu hlavu a nohy) Rybku snědla kočička, (uděláme nahrbenou kočku) pak se napila mlíčka, (sedneme si na paty, ruce napřáhneme dopředu, opřeme je o zem a pomalu dopředu slízáváme mlíčko) až byla tlustá jak kulička. (lehneme si na bok a rukama přitáhneme kolena co nejvíce k tělu)


Uspávání broučků se skřítkem Podzimníčkem

    Prostřednictvím adaptačního projektu „Kocourek Matyáš vítá nové kamarády u Koťátek“ se zaměříme na pomoc dětem vyrovnat se se změnou prostředí, na získávání dovedností potřebných k řešení některých problémů, na rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání, na rozvoj praktických dovedností a tvořivého sebevyjádření, na vývoj schopnosti být pozorný, ohleduplný a citlivý ke svým vrstevníkům, na vyjádření vzájemné empatie, na podporu dítěte ve schopnosti řešit konflikty, na podporu utváření vztahu dítěte k jinému dítěti a na kultivování těchto vztahů, zejména na vznik a rozvoj:
    Když se tahá za šňůru, (ručičkama naznačujeme tahání) leze šašek nahoru. (ručičkama naznačujeme lezení) Rozhazuje rukama, (rozpažujeme ručičky do stran) vyhazuje nohama. (předkopáváme nohama před sebe) Rolničkama zazvoní, (potřásáme hlavičkou) a takhle se ukloní. (ukloníme se)
    Uplatňování tohoto pravidla je zviditelněno tím, že hovořící dítě má v ruce nějaký předmět (kamínek, míček, plyšovou hračku), který jim pomůže překonat počáteční nejistotu při mluvení. Ostatní vědí, že teď mluví kamarád, a oni naslouchají. Každé dítě má příležitost mluvi, a nebo tuto příležitost odmítnout. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu (rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi). Přijetí ostatními dětmi napomáhá vhodnému sebepřijetí a rozvoji sebeúcty. Tím vším děti poznávají sami sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi


PŘIDEJTE SE K NÁM I V PRŮBĚHU KURZU

    Talířek je kulatý, polévka je horká, (nabereme polévku na lžíci) Barunka se nespálí, do polévky fouká. (foukáme na polévku na lžíci a vložíme ji do pusinky)
    Dobré ráno, dobrý den, - sedíme v kruhu, u Koťátek si popřejem. - držíme se za ruce s kamarády Pohladíme kamarády, - navzájem se pohladíme budeme se mít všichni rádi - a na sebe usmějeme
    vyslovujeme správně hlásku Č rty sešpulit do kroužku – horní a dolní řezáky se lehce dotýkají, konec jazyka zvedni za horní zuby, ČI, ČI, ČI- volám na kočičku. Procvičujeme či či či, čača ča, če če če, čo, čo čo , ču ču ču.
    Sedneme si na koníčka, (dospělý sedí na zemi s nataženýma nohama, dítě posadíme na nohy  směrem k sobě a v rytmu říkanky dítě pohupujeme) pojedeme do lesíčka, pojedeme do polí, bác a nic nás nebolí. (dítě svalíme na záda, leží na našich nohou)
    Poletuje motýl tiše, (chodíme na špičkách, máváme rukama jako křídly) křidýlka má jako z plyše.  Dosedne na kytičku, (sedneme si do dřepu) odpočívá chviličku. Pak poletí zase dál, (běháme po místnosti a opět máváme rukama jako křídly) jako by se dětí bál.


Ve vašem košíku je 0 položek. Ve vašem košíku je jedna položka.

    Brum, brum, medvěd bručí, (ukazujeme na paleček na pravé ruce) bzum, bzum, čmelák bzučí, (ukazujeme na ukazováček na pravé ruce) mňau, mňau, kočka mňouká, (prostředníček) hú, hú, sova houká, (prsteníček) bé, bé, ovce bečí, (malíček) mé, mé, koza mečí, (paleček na levé ruce) kvá, kvá, žába kváká, (ukazováček na levé ruce) krá, krá, vrána kráká, (prostředníček) hop, hop, jelen skáče, (prsteníček) uáá, uáá, Barunka pláče. (malíček)
    gymnastika mluvidel: výrazy obličeje - veselý, smutný, vážný, nakrčit nos, nadmout tváře – zlobím se "nafukujeme tváře" - položíme si ruce na tváře - kontrolujeme hmatem
    Nejdřív ležím, potom sedím, lezu po čtyřech, (nejprve ležíme, poté sedíme, lezeme) pak se vodím, sama/sám si chodím. (děti se vodí za ruce, poté chodí samy) Nech mě, mámo, nech! Až oběhnu zahrádku, (děti obíhají rodiče) vrátím se ti v pořádku. (děti vběhnou rodičům do náruče)
    Chtěl bych vás poprosit, když si mě vypůjčíte, abyste mě zase po hře vrátily zpátky - do mého košíčku - domečku. Jsem veselý a šťastný kocourek, protože mám kamarády krtečka, žabičku, zajíčka, ježečka a myšku, které mám rád, a se kterými si rozumím. Taky si navzájem pomáháme, hezky se na sebe usmíváme. Umíme se dohodnout a poradit si. Když se nám něco nedaří, vůbec na sebe nekřičíme, ale chováme se k sobě hezky a mile.


Ukazovací básničky - básničky s pohybem

    Knížka obsahuje soubor 48 jednoduchých básniček, rozdělených do několika kategorií: "Jaro", "Léto", "Podzim", "Zima", "Zvířátka" a "Svět kolem nás". Součástí každé básničky je návod s jednoduchým cvičením.
    Čmelák hraje na basu, (stojíme a napodobujeme hru na basu) ve stoje i v kleče. (ze stoje si klekneme) Svlékl se až do pasu, (předvádíme svlékání trička/svetříku) pot mu z čela teče. (stíráme pot z čela pravou a poté i levou rukou). Do trávy se překotil, (skutálíme se na záda a kolíbáme se) pod kytičku stinnou. (rukama vytvoříme nad hlavou stříšku) Košilku si propotil, (rukama se ovíváme) teď už nemá jinou. (zkřížíme ruce, třeme si paže a třeseme se zimou)
    Činnosti jsou propojeny ústředním tématem, a tím zajistíme přirozenou motivaci po dobu trvání projektu (motivace - emoce - učení - chování). Při nabídce vzdělávacích činností budeme přihlížet k dětským vývojovým zvláštnostem a individuálním rozdílům mezi dětmi.
    dovolte mi, abych se vám představil. Jsem kocourek Matyášek, Váš nový kamarád. Bydlím tady v košíčku.


Bramborový týden aneb co se děje na poli

    U mladších dětí vede pohyby rukou a nohou maminka nebo tatínek. Přibližně od 18 měsíců se objevuje nová dovednost, a to napodobování. Děti si zacvičí i bez pomoci dospělých a začínáme zařazovat i básničky se změnami poloh celého těla – sed, stoj, leh.
    Procvičování hlásky Š: Volá myška šedou myš: „Kyš, kyš, ty mě nechytíš.“
    Běžela myška okolo bříška. (ukazováčkem kroužíme na bříšku velké kruhy) Běžela, běžela, (zrychlujeme kroužení a zmenšujeme kroužky směrem k pupíčku) šup do pupíčka! (ukazováček zapadne do pupíčku)
    Skáče bleška na písku, (skáčeme jako blecha) hledá, kdo je nablízku. (z dlaní uděláme ruličky a přiložíme na oči jako dalekohled) Kdo nejede na koni, (cváláme jako koně) toho bleška dohoní. (běžíme na místě) Alík leží na břiše, (ležíme na bříšku a dlaněmi si podepřeme bradu a kopeme nožičkama) už má blešku v kožiše! Blecha skáče v kožichu, (skáčeme jako blešky) když je pejsek potichu. Ale když pes zaštěká, to se celá vyleká.. (zmateně pobíháme a zprudka měníme směr)


Kocourek Matyášek vítá nové kamarády ve třídě Koťátek

    Na výlet my jdeme spolu, (stojíme a přešlapujeme na místě) do kopce a z kopce dolů. (2x do dřepu a vstyk) Utíkáme z kopce klusem, (rozběhneme se po místnosti) jak když jedem autobusem. (v běhu rukama předvádíme "točení volantem") Utíkáme, utíkáme, (stále běháme) na nikoho nečekáme. (běháme a kroutíme hlavou "ne ne") Z výletu už nemůžeme, (běh zpomalujeme až úplně zastavíme) nožičkám my pomůžeme. (předkolníme se a chytíme nohy za kotníky) Jeden krok a druhý krok, (takto chodíme po místnosti) takhle půjdem domů rok.
    Očekávané výstupy: Zařadit se mezi ostatní, účastnit se nabízených činností, přijmout určitá pravidla vzájemného styku, začlenit se do společných činností, komunikovat.
    první vločka, druhá, třetí, (počítáme pomocí prstů na rukou) z nebe na zem právě letí. (ručičkama napodobujeme padání sněhu) Jedna vedle druhé sedá, (sedáme si do dřepu) volné místo ještě hledá. (otáčíme hlavičkou a rozhlížíme se) Na strom, střechu, silnici, (stoupneme si a ručičkama uděláme stříšku nad hlavičkou) udělají čepici.
    Kouzelník je kouzel znalý, (rukama děláme „čáry máry“) Láry, fáry, had je tady, (rukou vlníme tak, že napodobujeme hada a při tom syčíme) Z klobouku už leze ven, my ho ale zaženem! (vytřepeme ruce, jako když hada odháníme a zavoláme "kšááá")


Zeměpis - hledej na internetu -...

    Didakticky zaměřené činnosti vychází z oblasti citové a sociální, budou doplňovány aktivitami z oblasti smyslové a poznávací. V nabídce je uplatňována i řada dalších činností zaměřených na rozvoj pohybových dovedností z oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj tvořivosti a sebevyjádření z oblasti estetické.
    Tam se pěkně posadíme, (přestaneme šlapat a posadíme se) a hezky se pohladíme. (vzájemně se pohladíme) čerty v pekle necháme, tlesky, tlesky, tleskáme. (tleskáme)
    Starý čáp, klapy, klap, (chodíme s nohama vysoko, rukama klapeme jako se zobáky) chodí k brodu, čeřit vodu. Čápice ho provází, chytá žáby pod hrází. Starý čáp, capy, cap, cape bosý po rákosí. Za ním cape čápice, ráchají se v rybníce. (Rodiče jsou čápi, děti jsou žabky - skáčou jako žáby. Čápi chytají žabky. Žabky se zachrání skokem do vody - obruč, kolo z provázku...)
    Jak se tak dívám kolem sebe, myslím, že se u vás budu cítit příjemně, hezky, budeme si také navzájem pomáhat, půjčovat hračky, slušně na sebe mluvit, těšit se jeden na druhého, budeme se k sobě chovat ohleduplně. Možná máme mezi sebou i kamarády, kteří se tak chovat neumí, ale to nevadí, já Vás to všechno s mými kamarády naučím. A vy nás – zvířátka třeba zase naučíte jiné věci, které my neumíme.


S kocourkem Matyáškem na rybách

    Děti se hned ráno scházejí poprvé společně v ranním komunitním kruhu na koberci uprostřed herny. Cílem tohoto seskupení je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení zážitků naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, a s tím, co všechno budou ten den dělat. Na tom, jak se všichni budou svolávat se domluvily děti spolu s učitelkami ve třídě.
    Navazování přirozené komunikace s ostatními představením svého kocourka, kočičky - zřetel na ohleduplnost vůči druhému Činnosti k tématu
    Když já se vytáhnu, (stoupneme si na špičky) až ke sluníčku dosáhnu. (natáhneme ruce ke sluníčku) Když já se skrčím, (sedneme si do dřepu) do výšky skočím. (vyskočíme) Když já si lehnu, (lehneme si) ani se nehnu. (ležíme bez pohybu)
    Název integrovaného bloku vychází z názvu třídy. Každé dítě má možnost si z domova přinést do školky svého kocourka - kočičku.
     Slunce šlo spát za hromádku klád na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Slunce šlo spát za hromádku klád na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. R: Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký. Pojď, lůžko máš odestlané v plátku od macešky. Spinká a sní mravenec lesní v hromádce u kapradí. Nespinká sám, s maminkou je tam, tykadlama ho hladí. La-la-la-lá-la-la-la-lá la-la-la-la-la-la-lá-lá....


VV - Efekt starého papíru - technika...

     „Děti, děti, pojďte sem, dokola se sesednem, za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme, popřejem si, ať máme všichni hezký den.
    Běžela myška, Bleška, Co už umím, Čáry máry fuk, Čmelák, Domeček I, Domeček II, Dupy, dupy, Hlava, ramena, kolena, Když já se vytáhnu, Kolo, kolo mlýnský, Kos, Kouzelník, Leze, leze brouk, Na výlet, Oblékání, Petrklíč, Poletuje motýl tiše, Posadí se holka a kluk, První vločka, druhá, třetí, Řezám proutky u potoka, Sedneme si na koníčka, Starý čáp, Šašek, Talířek, Tluču, tluču mák, Voják, Vrtulník, Zvířátka, Žabka
    Kruh symbolizuje partnerství všech členů, nikdo není nadřazený ani podřazený. Kruh je symbolem rovnosti. Děti se navzájem přivítají, pozdraví, podají si ruce. Záleží vždy, na jakém úvodním rituálu se společně domluví. Vzájemné dotyky působí velmi pozitivně na psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi.
    Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem, Házela je Honzíčkovi otevřeným okýnkem. Jez Honzíčku jsou dobrý, jsou perníkem sypaný,¨ budou-li ti ještě chutnat, jsou tam ještě takový.


Kocourek Matyášek poznává nové kamarády

    Není, není ze železa, (otáčíme zápěstím ručiček, jako že není není)přece je to klíč. Otevírá bránu k jaru, (předvádíme odemykání)je to petrklíč. Petrklíč, petrklíč, (zvedneme ukazováček jako pozor)zima už je pryč. Petrklíč, petrklíč od jara je klíč. (opět předvádíme odemykání)
    To je střecha, (pohladíme čelíčko dítěte) to jsou dvě světýlka, (pohladíme zlehka víčka) to jsou dvě peřinky, (pohladíme tvářičky) to jsou dvířka. (pusinku otevřít a zavřít) A kdo chce navštívit domeček, zazvoní na tenhle zvoneček - crrrrrr. (zmáčkneme zlehka nosík)
    Zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady, hru začínáme ve dvojicích; držíme se za obě ruce, zadupeme, zamáváme a rozutečeme se k jinému kamarádovi, se kterým utvoříme dvojici
    Já jsem kos, ty jsi kos. (ukazujeme na sebe, potom na děti) Já mám nos, ty máš nos. (ukazujeme na svůj nos, potom na nos dítěte) Já mám sladkou, ty máš sladkou. (ukazujeme na svoji pusinku, potom na pusinku dítěte) Já mám hladkou, ty máš hladkou. (pohladíme svoji tvář, potom tvářičku dítěte) My se máme rádi, my jsme kamarádi. (obejmeme se)
    Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím hračky (maňáska, plyšáčka) pomáháme dětem s adaptací na změnu v jejich životě, jakou je vstup do MŠ. Vytváříme pravidla dětí ve třídě Koťátek.


Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku.

    Zkuste si básničku Sedmikráska, Brouk nebo Křeček s pohybem! Může být jako protáhnutí mezi aktivitami, nebo jako zábava - určitě děti bude bavit básnička Křeček - mohou ji cvičit ve dvojicích - píší si na záda psaníčko. Upevňuje kolektiv.
    Z rukou můžeš míti v mžiku, dvě vrtulky vrtulníku. Rozpaž ruce do dvou stran, (rozpažíme ruce) vrtulník je přichystán. Nyní ruce v loktech ohni, (rozpažené ruce v loktech ohneme) a dokola s nimi pohni. (otáčíme předloktím dokola) Když své ruce otočíš, vrtule hned roztočíš!
    Publikaci mohou využít učitelky, vychovatelky i maminky např. při tělovýchovných chvilkách, ke zklidnění dětí nebo jen jako výplň času v denním režimu. Děti mají básničky s pohybem velice rády a propojení básničky a pohybu jim pomáhá k jejímu rychlejšímu zapamatování. Jako bonus je na konci publikace veršovaná pohádka o deseti černoušcích.
    Dupy, dupy, dupáníčko (hodně silně dupeme) to je malé zlobeníčko. Jako čerti v pekle, chováme se vztekle. (dupeme, skáčeme, blekotáme jako čertíci) Teď si pěkně lehneme, (lehneme si na zem) už se ani nehneme. Pojedeme na kole, (ležíme na zádech a nohama šlapeme jako na kole) dojedeme ke škole.


Návrh zařazení Interaktivních programů do integrovaných bloků ŠVP:

    Skáče, skáče žabička, okolo malého rybníčka, (skáčeme jako žabičky okolo kolečka, které můžeme vytvořit pomocí lana, obruče - rybník) rozhlíží se kolem sebe, kde je asi modré nebe? (koukáme se kolem sebe a pak ukážeme vzhůru k nebi)Nebe není pro žabičky, ty radši skočí do vodičky! (a skočíme všichni do vodičky - rybníka).
    Voják hlídá na strži, pušku nosí na paži. (stojíme a zvedáme pravou a levou ruku) Při cvičení s ní i běhá, (popoběhneme) v blátě, v dešti k zemi lehá.(otočíme se a lehneme si na břicho) Plazí se s ní k cíli, trvá mu to chvíli. (plazíme se zpět) Bez hluku a křiku stojí v jednom šiku. (vztyk a postavení se na původní místo)
    Malý brouček spinkal v trávě, (jsme ve dřepu a spíme) probudil se dneska právě. (stoupneme si a protahujeme se) Protáhl si nožičky, (protahujeme si nožičky) hlavičku i ručičky. (protahujeme si hlavičku i ručičky) Na nohy vzal bačkorky, (ukazujeme na nožičky) a utíkal do školky. (běháme po prostoru nebo na místě)
    Leze, leze brouk, (lezeme po kolenou) vítr do něj fouk. (foukneme a svalíme se na za zadeček) Otáčí se dokola, (otáčíme se na zadečku dokola) zavolejte doktora, převalil se brouk. (potom se převalíme na záda a klepeme nožičkama a ručičkama)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00