Jak na věc


b2b partner-vesakova stena

Podporujeme podnikatelské nápady a inovativní řešení v rozvojových zemích

    ČRA v rámci Programu B2B poskytuje firmám i další podporu. Pracovníci českých zastupitelských úřadů firmám radí s podnikatelskými záměry a upozorňují na případná rizika. Program se také snaží podpořit návaznost komerčních aktivit firem díky spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a exportní pojišťovnou EGAP.
    ČRA si v roce 2018 stanovila za cíl podpořit co nejvíce především malých a středních podnikatelů v pronikání na rozvojové trhy. České podnikatelské subjekty podaly celkem 114 žádostí o dotaci, úspěšně realizováno bylo celkem 58 projektů a celková finanční podpora činila přes 28 mil. Kč. Díky úspěšné implementaci Programu B2B byl navýšen rozpočet pro rok 2019.
    Soukromý sektor má v mezinárodním rozvoji nezastupitelnou roli. Přináší místním lidem nové příležitosti, předává potřebné know-how a přispívá k zlepšení podnikatelského prostředí v daných zemích. Zahraniční rozvojová spolupráce zároveň představuje příležitost pro český soukromý sektor a nabízí firmám možnost expanze na nové trhy.
    Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zveřejnily výzvu k novému pilotnímu programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (Záruka ZRS).


Dotační výzva na projekty v Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor na rok 2019 – Malá výzva 2019

    Česká rozvojová agentura vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci podpory de minimis pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019.
    Ten podnikatelům bez rozdílu velikosti působícím na českém trhu nabídne záruku k bankovnímu úvěru na financování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích.
    Příjemce dotace předloží ve fázi Přípravy i Realizace závěrečnou zprávu nejpozději do 15. 11. daného roku. Ve fázi Přípravy je přílohou závěrečné zprávy současně finální verze studie proveditelnosti či podnikatelského plánu a další náležitosti specifikované ve Vyhlášení.
    V roce 2018 se čeští podnikatelé vydali do 31 zemí: Albánie, Angola, Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Filipíny, Ghana, Gruzie, Indie, Indonésie, Irák, Kambodža, Kamerun, Keňa, Kostarika, Kyrgyzstán, Mali, Moldavsko, Mongolsko, Mosambik, Peru, Senegal, Srbsko, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tanzanie, Uganda, Ukrajina, Uzbekistán.


Výsledky dotační výzvy Programu B2B – Velká výzva 2019

    Cílem Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor neboli Programu B2B je podpořit české firmy při vstupu na perspektivní trhy v rozvojových zemích a snižovat možná rizika. Firmy mohou žádat o dotaci na vytvoření podnikatelských plánů, studií proveditelnosti či realizaci projektů, a to až do výše 5 mil. Kč při 50% spolufinancování. Program B2B je vhodný zejména pro malé a střední podnikatele, kteří přináší inovativní podnikatelské nápady s potenciálem napomoci řešení rozvojových problémů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00