Jak na věc


azylové domy pro ženy

Otevřený dopis určený Dr. Drábkovi

    Z celkového počtu 4 760 000 bytů aktuálně 652 000 nikdo neobývá. Odb. pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uvádí počty bytů nejen v celé republice, ale i v krajích, bývalých okresech a jednotlivých obcích. Na konkrétní čísla se můžete podívat zde: http://www.datovazurnalistika.cz/kdo-si-muze-za-to-ze-nema-strechu-nad-hlavou/
    24.2.2016 se ve Staroměstské radnici na Staroměstském náměstí v Praze uskuteční konference Sdružení azylových domů za podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. KROK KU ZDRAVÍ OSOB BEZ DOMOVA. Pozvánka je přiložena v příloze, přihlásit se můžete do 15. února na e-mailu: produkce@krokuz.cz
    FEANTSA pořádá konferenci Evropská unie tváří v tvář bezdomovectví: hledání nové generace dobrých praxí. Konference se uskuteční 24. – 25. října 2014 v Bergamu (Itálie). Hlavním jazykem konference je angličtina. Registrovat se můžete do 10. října 2014. Program, anotace workshopů a další informace najdete na stránkách konference:Odkaz


Je použití "kontejnerů pro bezdomovce" vhodným nástrojem řešení jejich problémů? diskusi na webu

    V příloze naleznete prezentace ze setkání zástupců veřejné správy, které se uskutečnilo 28. června v Bruselu a kterého se za Českou republiku zúčastnil na pozvání S.A. D. pan Ing. David Kafka, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku. S.A.D. s těmito výstupy dále pracuje a např. Doporučení konsensuální konference budou jedním z témat zářiové konference v Brně. Bližší informace o konferenci BEZDOMOVEC - KDO TO JE? najdete v sekci AKCE.
    V říjnu 2015 Sdružení azylových domů uspořádalo v Praze mezinárodní setkání partnerů k projektu Erasmus+ Cesty z bezdomovectví. Seminář, jehož účelem byla prezentace v praxi osvědčených postupů při práci s lidmi bez domova zahraničním partnerům, byl zaměřen na dvě hlavní témata– startovací a sociální bydlení.
    Dne 8.12. 2010 se v Olomouci bude konat Valná hromada Sdružení azylových domů, o. s. V příloze najdete pozvánku a bližší informace (k dispozici pouze přihlášeným členům S.A.D.).
    ČSOB Nadační program vzdělání vyhlašuje 2. února 2015 grantové řízení v tématu zvyšování finanční gramotnosti interaktivní formou. Podrobnější informace najdete na odkazu http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/vzdelavani-rozvoj/Stranky/nadacni-program-vzdelani.aspx


„Bezdomovectví v kontextu tolerance a netolerance“

    Konference "Přístup Romů k bydlení" se koná 22. 10. od 9hod v Lichtenštejnském paláci v Praze. Kapacita sálu je omezena, proto se, prosim, v případě zájmu registrujte na mailu terezamaskova@gmail.com. Na konferenci vystoupí Volker Busch-Geertsema - vedoucí výzkumu organizace FEANTSA, Nora Teller z Metropolitan research Institute a další odborníci na problematiku bezdomovectví a vyloučení Romů z bydlení.
    Ke konci minulého roku se konalo první setkání partnerů Erasmus+ projektu “Cesty z bezdomovectví”, jehož náplní je sdílení a vyhodnocování osvědčených postupů při podpoře lidí bez domova v získávání trvalého bydlení v jednotlivých národních kontextech. Sdružení azylových domů je partnerem projektu, společně s dalšími organizacemi z Maďarska, Polska, Rumunska a Belgie. Další setkání se bude konat 16. – 18. dubna v Budapešti, a jeho program připraví dvě místní organizace BMSZKI a Habitat for Humanity. SAD na setkání může vyslat tři zástupce z řad svých členů. V případě zájmu o další informace či o účast se obracejte na koordinátorku projektu Kateřinu Čaputovou (katerina.caputova@azylovedomy.cz).


PARTNERSHIP MEETING – WAYS OF HOMELESSNESS: říjen, Praha

    Výstava Všude dobře - DOMA nejlíp, přináší momentky lidí bez domova. Fotografie vznikaly v průběhu podzimu 2015 v Praze, Ostravě a Opavě. Společně se snímky si autorka Zuzana Samara z návštěv v provizorních obydlích a pod mosty odnesla i silné osobní příběhy těch, které potkala. Výstava se koná v rámci festivalu Jeden svět v Diváckém centru Galerie Lucerna. www.jedensvet.cz
    Příští jednání výkonného výboru Sdružení azylových domů se uskuteční 8. března 2012 v Ostravě. V případě zájmu můžete zasílat své připomínky, dotazy, náměty apod. průběžně na adresu: reditelka@azylovedomy.cz
    Charita Olomouc pořádá konferenci "Bezdomovectví v kontextu tolerance a netolerance“ ve středu 3. 12. 2014 v zasedacím sále zastupitelstva města Olomouce, Hynaisova ulice 10, Olomouc. Bližší informace najdete v pozvánce.
    se uskuteční 27. září 2016 v prostorách Sálu zastupitelstva MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1. Konferenci pořádá Asociace nestátních neziskových organizací ve spolupráci s MPSV a MHMP. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce. Hlásit se můžete online do 20.9.2016 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUFmEi-ndlUyKJ6WiAYitzYz3lODmT0WvmQwFUBBWXi1cCfA/viewform?c=0&w=1


Seminář „Bydlení a bytová politika v hl. m. Praze a České republice v kontextu demografických změn“

    FEANTSA společně s HABITACT uspořádala seminář věnovaný představení modelů poskytování služeb pro lidi bez domova. Sdružení azylových domů na tomto semináři reprezentoval Ing. Jiří Růžička, který společně s Ing. Petrem Kozlem, zástupce města Vsetín, představili příspěvek s názvem KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ VE VSETÍNĚ. Prezentace je k dispozici v příloze. Více informací o semináři najdete ZDE.
    Legislativní rada vlády projednala analýzu ústavnosti nové právní úpravy zákona o hmotné nouzi: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/legislativni-rada-vlady-operativne-projednala-analyzu-ustavnosti-nove-pravni-upravy-zakona-o-hmotne-nouzi-131918/.
    K 1. 7. 2011 byla do funkce ředitelky Sdružení azylových domů v ČR jmenována Mgr. Dominika Najvert, která nahradila dočasného ředitele, Ing. Jiřího Drastíka. Personální obsazení výboru, postu předsedy a místopředsedy zůstalo nezměněno - viz ORGANIZAČNÍ STRUKTURA.
    Výbor Sdružení azylových domů vydává aktualizované stanovisko k návrhu novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Plný text Stanoviska najdete v příloze.
    Sdružení azylových domů v ČR si Vás dovoluje pozvat na KURZ PRVNÍ POMOCI, který se uskuteční v Praze 5. prosince od 9 do 15h. Přednášet bude Bc. Libuše Koppová z MEDICA, zdravotní péče s.r.o.


Noc venku se stala druhým nejlepším sociálně inovativním projektem.

    Spolek PSÍ ŽIVOT se jako jediná organizace v České republice cíleně zaměřuje na pomoc zvířatům, která patří lidem bez domova. Smyslem pomoci není zvířata odebírat, ale zpřístupnit jim potřebnou péči. Jde zejména o léčení nemocných a zraněných zvířat, očkování, kastrace, zbavování vnitřních a vnějších parazitů a zajišťování kvalitního krmiva zvířatům v rekonvalescenci. Zvířatům poskytují dočasný azyl a to zejména v případech, pokud zvíře vyžaduje neustálou péči či dohled (zvířata nemocná a po zákrocích) nebo je-li jejich majitel dočasně hospitalizován v nemocnici či je nabídl k adopci. Jen v tomto roce ve spolupráci s dalšími organizacemi úspěšně pomohli už 920 zvířatům. http://www.psizivot.com/
    Dne 3. listopadu proběhla pod záštitou S.A.D.u v pražském Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše jednodenní exkurze spojená s výměnou zkušeností. Hosty byli sociální pracovníci z dánské Kodaně. Děkujeme tímto panu Pípalovi, vedoucímu Centra za zajištění exkurze.
    30. května 2017 od 10 hodin se v prostorách Komunitního centra Armády spásy v Brně, Staňkova 4 uskuteční Valná hromada Sdružení azylových domů. Pozvánka pro členy je ke stažení v příloze.
    S.A.D. pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity pořádá ve spolupráci s Fakultou sociálních studií konferenci Potřeby a nepříznivé sociální situace lidí bez domova. Konference se uskuteční 23. května 2017 od 10.00 hod. v Ostravě na Fakultě sociálních studií, Fr. Šrámka 3. Program konference je uveden v příloze. Registrační poplatek činí 500,- Kč, účast členů S.A.D. není zpoplatněna. Přihlášky jsou registrovány na info@azylovedomy.cz.


Bezdomovectví, místní fenomén s evropským rozměrem - konference 18.-20. června 2015, Paříž

    15.3.2012 v 11 hodin proběhne v Praze za účasti Sdružení azylových domů a dalších zástupců z řad poskytovatelů i asociací mimořádná tisková konference na téma: Kritická situace na poli financování sociálních služeb v ČR.
    Nejbližší jednání výboru se uskuteční 26. ledna 2012 v Ostravě. V případě zájmu můžete zasílat své připomínky, dotazy, náměty na aktivity apod. průběžně na adresu: alzbeta.adamcova@azylovedomy.cz.
    Nadací OKD byl podpořen projekt Sdružení azylových domů v ČR, o.s.Jedná se o akci, která je určena pro děti a rodiče azylových domů Moravskoslezského kraje. Akce bude probíhat v ekologicky nezatíženém prostředí Beskyd s kapacitou 15 rodin (celkem 35 osob). Při týdenním pobytu budou prostřednictvím lektorů a dobrovolníků realizovány tyto aktivity: přednášky o finanční gramotnosti, právní poradenství, kurz první pomoci, ukázky canisterapie, rozvoj dovedností trávení volného času apod. Sdružení azylových domů v ČR hledá na personální zajištění tohoto projektu schopné spolupracovníky - doborovolníky. Tento pobyt je možné případným zájemcům uznat jako praxi či stáž v S.A.D. V případě zájmů mě prosím kontaktujte na reditelka@azylovedomy.cz. Více informací nalezente v přiloženém dokumentu.


NAVŠTIVTE NÁS NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.SAD-CR.CZ

    V rámci charitativní spolupráce skupiny Chinaski a značky Sunar na projektu Sunar Fashion získaly děti z azylových domů kojeneckou mléčnou výživu v hodnotě 60 tisíc Kč. Kojenecká mléka a kašičky jsou pro řadu malých klientů bez domova základní potřebou, často však obtížně dostupnou. Díky společnosti Weber Shandwick, která Sunar zastupuje, mohly být produkty rozděleny na 4 části a rozvezeny do kontaktních azylových domů v Litoměřicích, Praze, Brně a Ostravě. Sdružení azylových domů děkuje jménem svých členů hudebníkům kapely Chinaski, mezinárodní skupině Hero (značka Sunar), a také společnostem BrainZone a Weber Shandwick, které se na benefici podílely
    Ve dnech 9. a 10. prosince 2010 proběhne v Bruselu v rámci belgického předsednictví a Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení konference European Consensus Conference on Homelessness. Cílem konference bude definování společných postojů k šesti klíčovým otázkám bezdomovectví, které poskytnou základ pro následná politická opatření. S.A.D. bude mít na konferenci svého zástupce a o výstupech budeme své členy informovat. V příloze najdete informační leták ke konferenci a tiskovou zprávu. Více informací naleznete na Konference FEANTSA.
    se uskuteční ve středu 15. června 2016 od 10 hodin (prezence od 9.30) v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2. Pozvánka je po přihlášení k dispozici v příloze.


Sunar pro děti z azylových domů

    Jedná se o dokument v angličtině, který shrnuje aktivity FEANTSA za poslední rok a výhled aktivit na příští období. V bulletinu se dočtete například o personálních změnách v pracovním týmu FEANTSA, informace o změnách v členství, dále pak informace o připravovaných akcích - workshopech, konferencích, projektech, realizovaných výzkumech, lobbingových úspěších apod.
    V souvislosti s přípravami věcného záměru zákona o sociálních pracovnících se konal v sídle veřejného ochránce práv v Brně Kulatý stůl na téma: "Je vhodnější, aby zákon o sociálních pracovnících delegoval kontrolu přístupu sociálních pracovníků k výkonu sociální práce na komoru sociálních pracovníků, nebo na pověřený úřad státní správy?" Toto jednání inicioval časopis Sociální práce/Sociálna práca Asociace vzdělavatelů v sociální práci za účasti 15 pozvaných organizací (asociací, střešních organizací a sdružení). První výstupy z tohoto jednání naleznete v příloze. V rámci stanoviska, které vzešlo z kulatého stolu, bychom také rádi znali názor sociálních pracovníků na položené otázky. Veškeré vaše připomínky a názory k návrhu zákona je možné směrovat na adresu: reditelka@azylovedomy.cz. Tyto budou následně sdělovány a tlumočeny na dalším jednání kulatého stolu, kdy budeme s výstupy již seznamovat ministra práce a sociálních věcí.


Spojené konference: Brusel, 9. - 11. června 2016

    FEANTSA, evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci, ve spolupráci s místními partnery – S.A.D. (Sdružení azylových domů v ČR), Naděje, Armáda spásy a Elim Vsetín – otevřela registraci na svou výroční konferenci „Investice do mladých lidí jako záchrana ztracené generace v Evropě: klíčové politiky a praxe při řešení bezdomovectví mladých lidí“, která bude probíhat 8. listopadu 2013 v Praze. Tato evropská konference o bezdomovectví mladých lidí v Evropské unii se zaměřuje na prozkoumání cest do a pryč z bezdomovectví u mladých lidí a na diskuzi politik a praktik napříč Evropskou unií. Konference se zúčastní široké spektrum důležitých stran (např. zástupci národních a evropských vládních institucí, zástupci samospráv, sociální pracovníci a další odborníci) zapojení při podpoře mladých bezdomovců. Očekáváme účast celkem 250 osob. Datum uzávěrky registrace je 18. října 2013.
    V záložce ČLENSTVÍ představujeme a vítáme mezi námi nového člena: Azylový Domov pro matky s dětmi v Litoměřicích. Dále zde najdete aktualizovaný seznam členů (přístup po přihlášení) a prosíme o zpětné vazby, nejsou-li Vaše údaje v pořádku. Současně děkujeme všem, kteří nás již v této věci kontaktovali.


KONFERENCE DVACET LET VÝVOJE BEZDOMOVECTVÍ V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

    S.A.D. v těchto dnech kontaktovalo všechny české europoslance, kteří doposud nepodpořili předložení Písemného prohlášení 61/2010 s žádostí o spolupráci při prosazení tohoto prohlášení k projednání Evropským parlamentem. Pro prosazení do programu jednání EP je zapotřebí zajištění podpisu alespoň poloviny všech europoslanců, přičemž lhůta pro sbírání podpisů je do 6.12.2010. Z řad českých europoslanců toto prohlášení podepsalo pouze 5 europoslanců. Z tohoto důvodu předseda S.A.D. kontaktoval zbylých 17 europoslanců s veškerými informacemi týkajícími se tohoto prohlášení. V příloze najdete znění Písemného prohlášení 61/2010, výzvy k podpisu a znění Dopisu eruposlancům (k dispozici pouze členům S.A.D.).
    Po přihlášení je možné stáhnout aktualizované informace o členské základně (záložka Členství, sekce Seznam členů). Strukturu členské základny k VII/2015 si můžete prohlédnout v příloze.
    Na dnešním plánovaném jednání s ministrem práce a sociálních věcí jsme dospěli k prozatimní dohodě v rámci řešení dofinancování potřebných sociálních služeb v tomto roce. Ministr, tak jak bylo přislíbeno na předešlém jednání dne 30.3.2012, uvolnil 190 miliónů a dalších 140 milionů na dnešním jednání přislíbil získat pro NNO v rámci druhé části I. kola dotačního řízení. Tímto byly zatím částečně vyslyšeny naše požadavky, tedy zejm., že do konce dubna rozhodne dotační komise o rozdělení těchto 330 mil. poskytovatelům sociálních služeb, kteří na MPSV adresovali své žádosti o dokrytí finančních prostředků z dotací MPSV.


Seznam členů S.A.D. aktualizován

    22. 9. 2017 se v Barceloně uskuteční konference FEANTSA pod názvem: "Měnící se podoby bezdomovství: důsledky pro služby". Registrace je otevřena do 31.8. 2017. Bližší informace včetně programu a registračního formuláře najdete zde:     Platforma pro sociální bydlení vydala Poziční dokument, jehož účelem je podpora iniciativy současné vlády v přijetí legislativy k sociálnímu bydlení. Text obsahuje klíčové teze a argumenty, které Platforma předkládá k diskusi o podobě sociálního bydlení. "Páteří řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení je zajištění dostatečného počtu kvalitních, nesegregovaných a finančně dostupných bytů a také návazných služeb, které budou domácnostem k dispozici podle jejich potřeb a preferencí“, uvádí Štěpán Ripka, předseda Platformy, jejímž členem je také S.A.D. Shrnutí Pozičního dokumentu, stejně jako bližší informace o Platformě pro sociální bydlení najdete zde http://www.socialnibydleni.org/


Mít či nemít svoje doma: Sociální bydlení jako výzva a dopad zavedení na skupiny obyvatel ohrožených

    27. až 28. září 2013 se uskutečnil 10. jubilejní ročník mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce tentokráte na téma: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce.. V sekci 2: Pomůže rozvoji sociální práce nová právní úprava za Sdružení azylových domů v ČR vystoupila se svým příspěvkem, s názvem: Sociální práce na rozcestí, ředitelka Mgr. Dominika Najvert. Tištěnou verzi příspěvku, stejně jako powerpointovou prezentaci k němu si můžete stáhnout zde.
    12. 2. a 22. 3. v 19:30 ve Studiu Alta (U Výstaviště 21, Praha 7) bude uvedeno představení 4. SVĚT. Vstupenky zde: https://goout.cz/cs/listky/4-svet/yed/
    Město Kopřivnice a spolek "Máš čas?", z.s. pořádá v sobotu 3. 12. 2016 divadelní představení lidí bez domova a lidí s tělesným postižením z Bratislavy. Bližší informace najdete v příloze.
    Oznamujeme, že se dne 24.5. 2012 bude v Brně konat Valná hromada Sdružení azylových domů v ČR, o. s. Všem vám přijde následně pozvánka a bližší informace e-mailem.
    Feantsa a její partneři pořádají konferenci Bezdomovectví, místní fenomén s evropským rozměrem - Klíčové kroky pro připojení komunit k Evropě. Registrace již byla zahájena a potrvá do 1. června. Bližší informace najdete na stránkách Feantsy: http://feantsa.org/spip.php?article4102&lang=en


FEANTSA konference - 24. - 25. října 2014

    13.4.2015 se v Praze uskuteční seminář pro neziskové nevládní organizace, příp. pro osoby, které založení neziskové organizace zvažují. Více o semináři najdete zde: http://www.erudica.cz/seminare/mesto/praha/222-fundraising-marketing-a-financni-rizeni-v-neziskovych-organizaci-fmf/

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00