Jak na věc


automatické kotle se zásobníkem mocek ovladaní

opravář elektrické vestavěné trouby beko

    23 376 MIKROTOM LEICA RM RTG SKIAGRAF FOMEI TOPLIFT 377 INFŮZNÍ PUMPA FRESENIUS 895 RADIOTER.SIMULÁTOR PreciseSIM 378 LAMINÁRNÍ BOX MSC 12 BIOHAZARD 896 RTG SKIAGRAF MOBILNÍ VMX+ 379 KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF SHIMAD 897 RTG ANGIOGRAF INNOVA 380 MIKROSKOP BX Skupina celkem: POLOHOVATELNÉ LŮŽKO ELEGANZA S 899 ZDROJ NAHRADNI ELEKTRICKE ENER 382 POLOHOVATELNÉ LŮŽKO ELEGANZA S 900 KOMPRESOR-TECHNOLOGIE 383 POLOHOVATELNÉ LŮŽKO ELEGANZA S 901 KOMPRESOR 384 POLOHOVATELNÉ LŮŽKO ELEGANZA S 902 Skupina celkem: POLOHOVATELNÉ LŮŽKO ELEGANZA S VZDUCHOVÁ VRTAČKA MICRO 100 (S 904 KLIMAJEDNOTKA TOSHIBA RAS+RAV 387 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S ČERPAD 905 HOR.TROUBA JUNO ANTIDEKUBITNÍ MATRACE NIMBUS BOX MRAZÍCÍ -35C GRANZ 389 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S ČERPAD 907 TECHNOLOGIE BAZENU S2 390 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S ČERPAD 908 KOTEL PLYNOVÝ 391 ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S ČERPAD 909 PRACÍ LINKA UT25-10+SUŠIČE PAS 392 EKG CARDIOVIT 910 ŽEHLICÍ LINKA SETRA SÍTNICOVÁ KAMERA TOPCON 911 ŽEHLÍCÍ LIS KLEINDIE 394 RTG SKIAGRAF S


Výpis usnesení z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

    5 Mgr. Dana Alaxinová, tajemnice komise, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KúLK a u k l á d á Ing. Karlu Dolejšímu, statutárnímu náměstku hejtmana, předsedovi konkurzní komise, a) zajistit činnost konkurzní komise na základě požadavků stanovených zřizovatelem, b) informovat radu kraje o výsledku konkurzního řízení. Termín: USNESENÍ č. 1036/07/RK Jmenování ředitele příspěvkové organizace Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316 Rada kraje po projednání b e r e n a v ě d o m í usnesení konkurzní komise ze dne z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, j m e n u j e v souladu s 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), do funkce ředitele příspěvkové organizace Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový B


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00