Jak na věc


audiovizuální vysílání z poslanecké sněmovny živě

Vycházíme zejména z těchto zařízení

    Učitelská pracoviště jsou navrhována a vyráběna na míru dle konkrétních potřeb a technického vybavení učebny. Multimediální rozšíření je možné realizovat nejen do nových učeben, ale i v rámci modernizace stávajících odborných učeben a prezentačních místností.
    Jedná se zejména o vybavení, případně dovybavení učeben audio-video technikou, která poskytuje kvalitní výstup z různých externích zdrojů - PC, DVD přehrávač, vizualizér apod.
    Doporučenou součástí audiovizuálního (multimediálního) rozšíření učeben je speciální učitelské pracoviště tzv. multimediální přístrojová katedra, ze které jsou centrálně ovládána jednotlivá zařízení.
    Moderní technologie podstatně změnily možnosti prezentace ve školách. Černá tabule a zpětný projektor již naštěstí nejsou jediným prezentačním prostředkem. S rozvojem technologií vznikla řada přístrojů, které dokáží výrazným způsobem obohatit možnosti výuky.
    Vyžádejte si více informací. V případě potřeby vás navštívíme a projednáme konkrétní požadavky osobně. Dále pak předložíme podrobný projekt a finanční rozpočet k posouzení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00