Jak na věc


atlas plemen holubů

ATLAS PLEMEN HOLUBŮ NAPŘ. POŠTOVNÍ HOLUBI

    ZbarvenĂ­ peří pĹŻvodnĂ­ americkĂ˝ vzornĂ­k texanovi nepředepisoval. NěkterĂŠ dneĹĄnĂ­ vzornĂ­ky je předepisujĂ­ u holubic, kterĂŠ se mohou vyskytovat v nejrĹŻznějĹĄĂ­ch vybledlĂ˝ch barvĂĄch i vzorcĂ­ch. ZĂĄsadnĂ­m plemennĂ˝m znakem je vĹĄak geneticky řízenĂŠ pravĂŠ rodobarvĂŠ zbarvenĂ­, to znamenĂĄ přítomnost vlohy faded (mizĂ­cĂ­), vĂĄzanĂŠ na pohlavnĂ­ chromozom Z, kterĂĄ zpĹŻsobuje u holubĹŻ (samcĹŻ) tĂŠměř ĂşplnĂŠ vybělenĂ­ peří; barva zĹŻstĂĄvĂĄ pouze na krku. Naproti tomu u holubic dochĂĄzĂ­ jen k mĂ­rnĂŠmu zesvětlenĂ­ pĹŻvodnĂ­ho zbarvenĂ­. Podle barvy opeřenĂ­ tedy lze na prvnĂ­ pohled určit pohlavĂ­ holuba.
    ObrovitĂ˝ poĹĄtovnĂ­ holub, jak se gigantovi někdy takĂŠ říkĂĄ, se mĹŻĹže vyskytovat ve vĹĄech barvĂĄch, kresbĂĄch a vzorcĂ­ch znĂĄmĂ˝ch u poĹĄtovnĂ­ch holubĹŻ. Často se vĹĄak u něho vyskytujĂ­ i některĂĄ vzĂĄcnĂĄ zbarvenĂ­, zpĹŻsobenĂĄ novĂ˝mi mutacemi (indigo aj.).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00