Jak na věc


asociace pojištoven-povinné pojištění neplaticí

Mezi hlavní aktivity ČAKO patřilo:

    Poskytujeme svým členům poradenství a konzultační služby v otázkách oboru, organizujeme vzdělávání a informační servis s profesní tématikou, spolupracujeme s orgány státní správy a vydáváme vlastní časopis zaměřený na aktuální a odbornou informovanost.
    6. Umožnit veřejnému a soukromému sektoru oboustranný, nezávislý a odborný dialog o veřejných zakázkách. Přestože jsou veřejné zakázky výsledkem úzké spolupráce těchto dvou stran, v konkrétních případech dochází často k neporozumění či k nereálným očekáváním. Při přípravě zakázky nenalézají strany spolehlivé nástroje k projednání koncepce a okolností zakázky. Tyto nesnáze často vznikají jako důsledky komunikační bariéry, která je vedlejším efektem špatně uplatňované snahy o transparentnost a nediskriminaci. AVZ je komunikační platformou, která přirozeným způsobem odstraňuje nežádoucí jednostrannost při zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé i uchazeči mohou jednat na půdě AVZ při přípravě konkrétních zakázek nebo jejich podmínek a vyhnout se tak nebezpečí zpochybnění transparentnosti jejich postupu. Tato jednání mohou probíhat ve věcné a odborné rovině, často za aktivní účasti poradců zúčastněných stran.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00