Jak na věc


archiv letáků kaufland

Ordinace na Voyo vždy o 2 díly dříve než v TV

    Úkolem oddělení Spisového archivu a fototéky je kromě metodického dohledu nad spisovou službou v ČT zajištění archivní služby, pokud jde o analogové i digitální písemnosti a fotografie. Provádí skartační řízení, tedy výběr archiválií (dokumentů určených k trvalému uchování). K jeho povinnostem patří vedení Ústřední spisovny a správa archivního fondu písemností a archivního fondu fotografií, včetně souvisejících agend (přejímky, dokumentace, inventarizace, rešerše, badatelské služby). Oddělení současně zajišťuje i digitalizaci fotografií a analogových písemností (skenovací pracoviště zajišťuje skenování nejen spisů a archiválií, ale například i doručených dokumentů a smluv). Archivní fond písemností obsahuje výrobní složky pořadů, dokumenty vedení ČST/ČT a redakcí, korespondence, scénáře, noty a další dokumenty. Fotografický fond se skládá z necelého miliónu fotonegativů a diapozitivů, asi 150 000 fotografií na papírové podložce a rovněž rychle rostoucího množství digitálně pořízených f
    APF se skládá ze tří organizačně samostatných útvarů APF Praha, APF Brno, APF Ostrava, přičemž APF Praha poskytuje metodické vedení pro ostatní útvary.
    Evidence a metadatové popisy u audiovizuálních a zvukových materiálů jsou ve sdílených databázích. Evidence písemností a fotografií a jejich metadata jsou do úplného zprovoznění technologického řešení zatím vedena odděleně v analogové (kartotéky, písemné evidence) nebo v elektronické podobě.
    Archiv ČT24 přináší střihové dokumenty zachycující různá témata politického, hospodářského i společenského života od roku 1945 prakticky až do současnosti. Vychází jednak z Československých filmových týdeníků, jednak z archivu zpravodajství Československé a České televize. Jednotlivé díly cyklu dávají divákovi zajímavou možnost srovnání nejen, jak se měnila v průběhu desetiletí společnost, ale i jak se měnila práce dokumentaristů a redaktorů zpravodajství. Pořad připravuje Redakce aktuální publicistiky ČT, dramaturgie a režie Miroslav Petráček.


Ulice na Voyo vždy o 2 díly dříve než v TV

    Josef Brzek má 73 let, když ho syn Petr odveze do Pardubického archivu Ministerstva vnitra, kde jsou soustředěny svazky StB. Chtěl sem zajet už dávno, ale manželka Věra mu to rozmlouvala. Chtěl se jen ujistit, že ti, o nichž si to myslel, byli opravdu agenti StB. Ale fakta, na která v záznamech narazil, vůbec nečekal. Zrada přišla od nejbližších, z rodiny...
    Správa programových fondů má na starosti činnosti spojené se správou a doplňováním údajů do databází pořadů ČT a archivovaných pracovních-hrubých materiálů. Kromě dokumentace pořadů poskytuje také rešeršní služby tvůrcům a produkcím, obohacuje i-vysílání na webu o historické záznamy, uchovává fond náhledových nosičů a spravuje mediální badatelnu s možností projekcí. V součinnosti s dalšími odděleními se podílí na procesu digitalizace a na přípravě metodik pro archivaci a práci s archivním audiovizuálním fondem ČT.
    Návštěvou Pardubického archivu příběh profesora Brzka jenom začíná. Většina scén se odehrála v domku v Dolních Počernicích, který si Česká televize pro natáčení pronajala.


Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

    Filmotéka obhospodařuje záznamy pořadů vyrobených filmovou technologií producentskými útvary ČT v Praze. V nově vybudovaných moderních depozitářích filmotéky jsou uloženy barevné i černobílé filmy formátu 16mm i 35mm. V depozitářích je uloženo 640 00 titulů, což představuje cca 18 000 hodin vysílacího času. Toto oddělení také pečuje o filmový fond brněnského a ostravského studia. Filmotéka, kromě péče a ochrany filmových nosičů, připravuje filmy na přepis pro výrobu nových pořadů, k projekci dramaturgům APF, produkčním útvarům a také ke komerčním účelům.
    V televizním filmu Archiv uvidíte Františka Němce, Emílii Vašáryovou, Danu Syslovou, Jana Vlasáka, Oldřicha Vlacha, Kláru Issovou, Jana Šťastného, Kláru Trojanovou, Johannu Tesařovou a další.
    Ve videotékách jsou uloženy audiovizuální záznamy na různých typech nosičů od palcových pásů přes analogové a digitální bety až k formátu XDCam. Ve videotéce v hlavní budově Kavčích hor (Videotéka KH) se nachází téměř 270 000 záznamů pořadů od počátků ČST až po nejnovější tituly. Ve Videotéce v budově zpravodajství (Videotéka OZ)je uloženo více než 205 000 záznamů zpravodajských a sportovních pořadů. Od roku 2010 je většina zpravodajství vyráběna digitálně bez využití nosičů a uchovávána již zejména v digitálním archivu.


TV živě se rozrostla o kanál Nova 2

    Tady až doposud žili manželé Brzkovi (František Němec a Emílie Vašáryová) poklidný život důchodců. Profesor se snažil opravit střechu, staral se o zahradu a ve své pracovně si přivydělával překlady. Sem se utíkal z labyrintu světa, tady měl svůj ráj srdce. Ale už nemá. Až sem dolehla ta špína z archivu. Pětasedmdesátiletý starý muž už nemá sílu se jí postavit. Chce najít viníka a pomstít se.
    Samotné (fyzické) uložení materiálů závisí na jeho původu a podobě. Materiály v analogové podobě (dokumenty, fotografie, analogové záznamy) a digitální materiály umístěné na nosičích jsou obvykle s ohledem na původ jejich vzniku uloženy v depozitářích příslušných studií. Pouze filmové nosiče a fotonegativy jsou postupně soustředěny do depozitářů v Praze, kde jsou vhodnější podmínky uložení a také technologické zázemí pro jejich přepisy a digitalizaci. Digitální audiovizuální a zvukové materiály jsou uložené ve společném úložišti spravované společným systémem. Pro již výše zmíněné písemnosti a fotografie, kde zatím není implementováno společné řešení, probíhá mezi studii zatím digitálně pouze jejich výměna přes sdílené úložiště.


Stanice NOVA International také na VOYO

    APF spolupracuje na projektu Virtuální národní fonotéky, společné veřejně přístupné databáze zvukových snímků tuzemských i zahraničních knihoven, archivů a institucí. Příslušná data o hudebních snímcích se průběžně doplňují a jsou k dispozici pro vyhledávání na www.narodnifonoteka.cz.
    Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.
    Studijní knihovna je neveřejnou knihovnou, poskytující specializované knihovnické, informační a rešeršní služby zaměstnancům ČT, kteří se podílejí na výrobě pořadů. Fond knihovny, který obsahuje více než 40 000 svazků, tvoří zejména odborná literatura se zaměřením na média a dále pak na různá odvětví vědy, politiku, kulturu, lingvistiku a umění. V neposlední řadě knihovna archivuje interní dokumenty ČT a ČST, jako jsou např. Ročenky či Ideově tematické plány, a také veškerou knižní produkci Edice ČT. Součástí knihovny je studovna, která nabízí výběr denního tisku a dalších periodik, převážně odborného rázu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00