Jak na věc


archiv letáků kaufland

Ulice na Voyo vždy o 2 díly dříve než v TV

    Tady až doposud žili manželé Brzkovi (František Němec a Emílie Vašáryová) poklidný život důchodců. Profesor se snažil opravit střechu, staral se o zahradu a ve své pracovně si přivydělával překlady. Sem se utíkal z labyrintu světa, tady měl svůj ráj srdce. Ale už nemá. Až sem dolehla ta špína z archivu. Pětasedmdesátiletý starý muž už nemá sílu se jí postavit. Chce najít viníka a pomstít se.
    APF se skládá ze tří organizačně samostatných útvarů APF Praha, APF Brno, APF Ostrava, přičemž APF Praha poskytuje metodické vedení pro ostatní útvary.
    Víc asi nelze o příběhu nového televizního filmu Archiv prozradit. Dramaturg Bedřich Ludvík našel tento příběh jako malou, pětistránkovou povídku, v knize Ivy Tajovské Jepičí hvězdy. Scénář napsala autorka ve spolupráci se scenáristou Miroslavem Sovjákem. Pardubický archiv, v němž Ministerstvo vnitra v roce 1997 zpřístupnilo dokumenty bývalé komunistické Státní bezpečnosti, dnes už neexistuje. Dnes je součástí Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Pro natáčení se musely prostory bývalé školy, která dnes patří Salesiánům, upraveny do původní podoby. V hektickém prostředí naší současnosti stačí pár let a už se točí retro film.


Stanice NOVA International také na VOYO

    APF spolupracuje na projektu Virtuální národní fonotéky, společné veřejně přístupné databáze zvukových snímků tuzemských i zahraničních knihoven, archivů a institucí. Příslušná data o hudebních snímcích se průběžně doplňují a jsou k dispozici pro vyhledávání na www.narodnifonoteka.cz.
    Dlouhodobým projektem je digitalizace materiálů uložených ve fondech APF (audiovizuální záznamy, hudební snímky, fotky, spisy), archivace nově vznikajících již digitálních materiálů a nastavení procesů práce s materiálem v digitálním prostředí. Digitalizace je provázena zásadní změnou technologické infrastruktury a s tím spojenou změnou výrobních, vysílacích a archivních postupů v České televizi. Digitalizace umožňuje rychlejší archivaci, zpřístupnění archivu, zvýšení možností a četnosti využívání obsahu archivu, efektivitu výroby a její přípravy, programovou výměnu, a v neposlední řadě také ochrání archivní materiály před jejich poškozením a degradací stárnutím fyzických nosičů.


TV živě se rozrostla o kanál Nova 2

    Archiv ČT24 přináší střihové dokumenty zachycující různá témata politického, hospodářského i společenského života od roku 1945 prakticky až do současnosti. Vychází jednak z Československých filmových týdeníků, jednak z archivu zpravodajství Československé a České televize. Jednotlivé díly cyklu dávají divákovi zajímavou možnost srovnání nejen, jak se měnila v průběhu desetiletí společnost, ale i jak se měnila práce dokumentaristů a redaktorů zpravodajství. Pořad připravuje Redakce aktuální publicistiky ČT, dramaturgie a režie Miroslav Petráček.
    Filmotéka obhospodařuje záznamy pořadů vyrobených filmovou technologií producentskými útvary ČT v Praze. V nově vybudovaných moderních depozitářích filmotéky jsou uloženy barevné i černobílé filmy formátu 16mm i 35mm. V depozitářích je uloženo 640 00 titulů, což představuje cca 18 000 hodin vysílacího času. Toto oddělení také pečuje o filmový fond brněnského a ostravského studia. Filmotéka, kromě péče a ochrany filmových nosičů, připravuje filmy na přepis pro výrobu nových pořadů, k projekci dramaturgům APF, produkčním útvarům a také ke komerčním účelům.
    Návštěvou Pardubického archivu příběh profesora Brzka jenom začíná. Většina scén se odehrála v domku v Dolních Počernicích, který si Česká televize pro natáčení pronajala.
    V televizním filmu Archiv uvidíte Františka Němce, Emílii Vašáryovou, Danu Syslovou, Jana Vlasáka, Oldřicha Vlacha, Kláru Issovou, Jana Šťastného, Kláru Trojanovou, Johannu Tesařovou a další.


Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

    Správa programových fondů má na starosti činnosti spojené se správou a doplňováním údajů do databází pořadů ČT a archivovaných pracovních-hrubých materiálů. Kromě dokumentace pořadů poskytuje také rešeršní služby tvůrcům a produkcím, obohacuje i-vysílání na webu o historické záznamy, uchovává fond náhledových nosičů a spravuje mediální badatelnu s možností projekcí. V součinnosti s dalšími odděleními se podílí na procesu digitalizace a na přípravě metodik pro archivaci a práci s archivním audiovizuálním fondem ČT.
    Samotné (fyzické) uložení materiálů závisí na jeho původu a podobě. Materiály v analogové podobě (dokumenty, fotografie, analogové záznamy) a digitální materiály umístěné na nosičích jsou obvykle s ohledem na původ jejich vzniku uloženy v depozitářích příslušných studií. Pouze filmové nosiče a fotonegativy jsou postupně soustředěny do depozitářů v Praze, kde jsou vhodnější podmínky uložení a také technologické zázemí pro jejich přepisy a digitalizaci. Digitální audiovizuální a zvukové materiály jsou uložené ve společném úložišti spravované společným systémem. Pro již výše zmíněné písemnosti a fotografie, kde zatím není implementováno společné řešení, probíhá mezi studii zatím digitálně pouze jejich výměna přes sdílené úložiště.


Ordinace na Voyo vždy o 2 díly dříve než v TV

    Archiv a programové fondy (dále jen APF) je oddělení ČT, které základní částí svých archivních sbírek spadá podle zákona č. 499/2004 Sb. mezi takzvané specializované archivy a je akreditováno u Ministerstva vnitra ČR. Plní nezastupitelnou roli článku v provozu České televize – jeho základní úlohou je správa archivních materiálů vzniklých z činnosti České, resp. Československé televize od roku 1953 do současnosti, poskytuje také podporu všem útvarům ČT - programu, obchodnímu oddělení, nové výrobě. Připravuje pořady k jejich dalšímu užití např. vysíláním či prodejem. Denně spolupracuje s tvůrčími štáby při výběru archivních ukázek, provádí odborné rešerše a vytváří metodiku evidence a vyhledávání v databázích. Jednou z hlavních činností APF v posledních letech je příprava a implementace postupů pro digitální archivaci a práci s digitálními archivními materiály v ČT a systematická digitalizace historických fondů.
    František Němec a Emília Vášáryová – dvě oběti jednoho archivního záznamu (2009). Dále hrají: J. Šťastný, K. Issová, J. Vlasák, D. Syslová, O. Vlach, D. Batulková a další. Scénář I. Tajovská a M. Sovják. Kamera J. Špelda. Režie L. Bělohradská
    Josef Brzek má 73 let, když ho syn Petr odveze do Pardubického archivu Ministerstva vnitra, kde jsou soustředěny svazky StB. Chtěl sem zajet už dávno, ale manželka Věra mu to rozmlouvala. Chtěl se jen ujistit, že ti, o nichž si to myslel, byli opravdu agenti StB. Ale fakta, na která v záznamech narazil, vůbec nečekal. Zrada přišla od nejbližších, z rodiny...


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00