Jak na věc


archiv deníku aha

Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

    Ve fondu zvukových nahrávek – Fonotéce se nachází přes 20 000 hodin nahrávek na 45 000 zvukových nosičích (magnetofonové pásky, gramodesky, CD). Fonotéka spolupracuje se zvukovou výrobou, vytváří rešerše a zajišťuje výpůjčky pro ozvučování nových pořadů. Probíhající digitalizace zvukového archivu umožňuje hudebním režisérům online přístup k digitálním kopiím archivních nahrávek a tím i ochranu originálů. Fonotéka poskytuje informace o zvukových nahrávkách uložených v archivu fonotéky pro externí badatele, případně umožňuje i jejich poslech. Dále spolupracuje na projektu Virtuální národní fonotéka, společné databázi zvukových snímků tuzemských i zahraničních knihoven, archivů a institucí.
    Evidence a metadatové popisy u audiovizuálních a zvukových materiálů jsou ve sdílených databázích. Evidence písemností a fotografií a jejich metadata jsou do úplného zprovoznění technologického řešení zatím vedena odděleně v analogové (kartotéky, písemné evidence) nebo v elektronické podobě.
    Filmotéka obhospodařuje záznamy pořadů vyrobených filmovou technologií producentskými útvary ČT v Praze. V nově vybudovaných moderních depozitářích filmotéky jsou uloženy barevné i černobílé filmy formátu 16mm i 35mm. V depozitářích je uloženo 640 00 titulů, což představuje cca 18 000 hodin vysílacího času. Toto oddělení také pečuje o filmový fond brněnského a ostravského studia. Filmotéka, kromě péče a ochrany filmových nosičů, připravuje filmy na přepis pro výrobu nových pořadů, k projekci dramaturgům APF, produkčním útvarům a také ke komerčním účelům.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00