Jak na věc


archiv letáků kaufland

Stanice NOVA International také na VOYO

    Archiv ČT24 přináší střihové dokumenty zachycující různá témata politického, hospodářského i společenského života od roku 1945 prakticky až do současnosti. Vychází jednak z Československých filmových týdeníků, jednak z archivu zpravodajství Československé a České televize. Jednotlivé díly cyklu dávají divákovi zajímavou možnost srovnání nejen, jak se měnila v průběhu desetiletí společnost, ale i jak se měnila práce dokumentaristů a redaktorů zpravodajství. Pořad připravuje Redakce aktuální publicistiky ČT, dramaturgie a režie Miroslav Petráček.
    Dlouhodobým projektem je digitalizace materiálů uložených ve fondech APF (audiovizuální záznamy, hudební snímky, fotky, spisy), archivace nově vznikajících již digitálních materiálů a nastavení procesů práce s materiálem v digitálním prostředí. Digitalizace je provázena zásadní změnou technologické infrastruktury a s tím spojenou změnou výrobních, vysílacích a archivních postupů v České televizi. Digitalizace umožňuje rychlejší archivaci, zpřístupnění archivu, zvýšení možností a četnosti využívání obsahu archivu, efektivitu výroby a její přípravy, programovou výměnu, a v neposlední řadě také ochrání archivní materiály před jejich poškozením a degradací stárnutím fyzických nosičů.


TV živě se rozrostla o kanál Nova 2

    Víc asi nelze o příběhu nového televizního filmu Archiv prozradit. Dramaturg Bedřich Ludvík našel tento příběh jako malou, pětistránkovou povídku, v knize Ivy Tajovské Jepičí hvězdy. Scénář napsala autorka ve spolupráci se scenáristou Miroslavem Sovjákem. Pardubický archiv, v němž Ministerstvo vnitra v roce 1997 zpřístupnilo dokumenty bývalé komunistické Státní bezpečnosti, dnes už neexistuje. Dnes je součástí Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Pro natáčení se musely prostory bývalé školy, která dnes patří Salesiánům, upraveny do původní podoby. V hektickém prostředí naší současnosti stačí pár let a už se točí retro film.
    Tady až doposud žili manželé Brzkovi (František Němec a Emílie Vašáryová) poklidný život důchodců. Profesor se snažil opravit střechu, staral se o zahradu a ve své pracovně si přivydělával překlady. Sem se utíkal z labyrintu světa, tady měl svůj ráj srdce. Ale už nemá. Až sem dolehla ta špína z archivu. Pětasedmdesátiletý starý muž už nemá sílu se jí postavit. Chce najít viníka a pomstít se.
    APF se skládá ze tří organizačně samostatných útvarů APF Praha, APF Brno, APF Ostrava, přičemž APF Praha poskytuje metodické vedení pro ostatní útvary.


Archiv a programové fondy ČT — Vše o ČT — Česká televize

    Správa programových fondů má na starosti činnosti spojené se správou a doplňováním údajů do databází pořadů ČT a archivovaných pracovních-hrubých materiálů. Kromě dokumentace pořadů poskytuje také rešeršní služby tvůrcům a produkcím, obohacuje i-vysílání na webu o historické záznamy, uchovává fond náhledových nosičů a spravuje mediální badatelnu s možností projekcí. V součinnosti s dalšími odděleními se podílí na procesu digitalizace a na přípravě metodik pro archivaci a práci s archivním audiovizuálním fondem ČT.
    Josef Brzek má 73 let, když ho syn Petr odveze do Pardubického archivu Ministerstva vnitra, kde jsou soustředěny svazky StB. Chtěl sem zajet už dávno, ale manželka Věra mu to rozmlouvala. Chtěl se jen ujistit, že ti, o nichž si to myslel, byli opravdu agenti StB. Ale fakta, na která v záznamech narazil, vůbec nečekal. Zrada přišla od nejbližších, z rodiny...


Ulice na Voyo vždy o 2 díly dříve než v TV

    Jedná se o projekt podporovaný Evropskou komisí realizovaný v letech 2009-2016, jehož cílem bylo zpřístupnění vybraných archivních pořadů skrze webový portál www.euscreen.eu. Na projektu se přímo podílelo 28 účastníků a dalších 9 přidružených partnerů z 20 evropských zemí. Kromě televizních archivů se jej účastnily také knihovny, univerzity či jiné instituce, mající ve svém fondu audiovizuální sbírky. Česká televize na portál přispěla 1847 příspěvky s cílem prezentovat průřez svým archivem v mezinárodním srovnání s ostatními evropskými přispěvateli. Kromě toho také agregovala svoji online knihovnu pořadů na webu iVysílání pro evropský kulturní portál Europeana. Projekt byl sice ukončen k 28. 2. 2016, ale portál se všemi příspěvky zůstává funkční a přístupný i nadále.
    APF spolupracuje na projektu Virtuální národní fonotéky, společné veřejně přístupné databáze zvukových snímků tuzemských i zahraničních knihoven, archivů a institucí. Příslušná data o hudebních snímcích se průběžně doplňují a jsou k dispozici pro vyhledávání na www.narodnifonoteka.cz.
    Studijní knihovna je neveřejnou knihovnou, poskytující specializované knihovnické, informační a rešeršní služby zaměstnancům ČT, kteří se podílejí na výrobě pořadů. Fond knihovny, který obsahuje více než 40 000 svazků, tvoří zejména odborná literatura se zaměřením na média a dále pak na různá odvětví vědy, politiku, kulturu, lingvistiku a umění. V neposlední řadě knihovna archivuje interní dokumenty ČT a ČST, jako jsou např. Ročenky či Ideově tematické plány, a také veškerou knižní produkci Edice ČT. Součástí knihovny je studovna, která nabízí výběr denního tisku a dalších periodik, převážně odborného rázu.


Ordinace na Voyo vždy o 2 díly dříve než v TV

    František Němec a Emília Vášáryová – dvě oběti jednoho archivního záznamu (2009). Dále hrají: J. Šťastný, K. Issová, J. Vlasák, D. Syslová, O. Vlach, D. Batulková a další. Scénář I. Tajovská a M. Sovják. Kamera J. Špelda. Režie L. Bělohradská
    V televizním filmu Archiv uvidíte Františka Němce, Emílii Vašáryovou, Danu Syslovou, Jana Vlasáka, Oldřicha Vlacha, Kláru Issovou, Jana Šťastného, Kláru Trojanovou, Johannu Tesařovou a další.
    Obě videotéky zajišťují odbornou péči o uložené nosiče a jejich zapůjčování pro výrobu a vysílání pořadů. Videotéka KH zajišťuje navíc práce spojené s reprízami archivních pořadů, které se vracejí na obrazovku, například výrobu skrytých titulků, audiodescription a verzí ve znakové řeči. V posledních letech se videotéky intenzivně věnují systematické digitalizaci audiovizuálního fondu. Součástí videotéky ve zpravodajství jsou dvě digitalizační pracoviště, na kterých se digitalizují materiály redakce zpravodajství, redakce aktuální publicistiky, redakce sportu a vybraných pořadů z Videotéky KH. Většina materiálů je však digitalizována ve spolupráci s útvarem techniky ČT na jeho odborných pracovištích.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00