Jak na věc


apollinaire lorelaj

Diskuse k výpiskuGuillaume Apollinaire - Kaligramy

    V prvním desetiletí 20. století se Apollinaire postupně stává určující osobností moderní francouzské poezie a zcela zásadní postavou francouzské (potažmo evropské) umělecké avantgardy - je to právě Apollinaire, kdo uvede do širšího povědomí nový výtvarný umělecký směr kubismus, je zároveň propagátorem i dalších avantgardních směrů ve výtvarném umění - fauvismu, futurismu, přátelí se a podporuje i např. H. Rousseaua, známého představitele tzv. naivního malířství. Od roku 1912 pak Apollinaire rediguje uměleckou (avantgardní) revue "Pařížské večery".
    Bylo to jednoho dne, kdy jsme šly s kamarádkou Natálií na procházku do lesa. Byla sobota a krásně svítilo slunce, všude kolem zpívali ptáci a také jsme viděly už několik prvních vlaštovek. Prošly jsme kolem rybníka a náhle jsme tam spatřily dvě labutě, které pyšně plavaly po hladině a čeřily ji. Byl to tak nádherný...
    Vlastním jménem Wilhelm Apollinaris de Kostrowicki, francouzský básník, prozaik a dramatik polského původu, jeden ze zakladatelů moderní francouzské poezie a významný propagátor avantgardy v umění, přichází na svět 26. srpna roku 1880 v Itálii, v Římě, jako nemanželský syn A. Kostrowické, polské šlechtičny, a důstojníka sicilské armády - od roku 1887 pak Apollinaire žije s matkou (která se s Apollinairovým otcem rozchází) a bratrem v Monaku.


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    V roce 1903 Apollinaire z místa domácího učitele ve šlechtické rodině odchází a vrací se do Paříže, kde pak působí jako zaměstnanec banky, zároveň se angažuje v uměleckých (především pak literárních a výtvarných) kruzích jako kritik a propagátor nových, avantgardních postupů v umělecké tvorbě.
    Jako umělec začíná Guillaume Apollinaire tvořit někdy na přelomu 19. a 20. století - jeho první literární pokusy, krátké povídky, začínají vycházet v pařížských literárních časopisech kolem roku 1903, zároveň se Apollinaire intenzívně věnuje tvorbě básnické (ta vyjde knižně poprvé až o několik let později).
    Literární doupě - on-line knihovna, zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky z češtiny, přípravu na maturitu a povinnou četbu; knihy zdarma (free e-books), recenze, ukázky, citáty, životopisy, knihy pro Kindle
    Po vypuknutí první světové války se Guiilaume Apollinaire přihlásí jako dobrovolník do francouzské armády, v jejíž řadách se pak účastní mnoha frontových bojů - během jednoho z nich je pak v roce 1916 vážně raněn (je zasažen šrapnelem do hlavy), po operaci a následném léčení je pak převeden do zálohy - krátce nato pak Apollinaire umírá.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00