Jak na věc


aktuální ceny na burze platina

Proč je dnes platina tak cenná?

    Stějně jako u ostatních drahých kovů (zlato, stříbro, palladium) je investice do platiny investicí do kovu s vlastní snitřní materiálovou hodnotou, která je z dlouhodobého hlediska dána náklady na těžbu, rafinaci a zpracování. Pokud tržní cena na burze z dlouhodobého hledika nepokryje náklady na těžbu a rafinaci, těžba se zastaví.Snížení produkce platiny by vedla k omezení nabídky a ze střednědobého a dlouhodobého hlediska k převisu poptávky nad nabídkou a tím k tlaku na růst ceny. Pokud by kótované ceny na burze pokryly rostoucí náklady, těžba se obnoví. Náklady na těžbu rostou v důsledku inflace, a ta je projevem znehodnocujích se papírových měn. V inflačním prostředí rostou např. ceny energií, ale i horníkům rostou životní náklady.Rostoucí potřeba průmyslu (a klenotnictví) určuje poptávku po velice vzácné platiněZ dlohodobého hlediska rozvoj průmyslu a životní úrovně v Asii, v Jížní Americe a  v ostatních částech světa spojený s demografickým vývojem tedy s prognozovaným růstem popu


Cena platiny je určena náklady na těžbu.

    Platina je velice těžký kov a chemicky mimořádně odolný drahý kov. Platina má vyšší hustotu (21,0g/cm3) než zlato (19,3g/cm3), je tvrdší než zlato, je velice dobře zpacovatelná, kůjná a tažná. Platina má bílošedou barvu, je velice trvanlivá a proto je velice oblíbeným drahým kovem ve šperkařství. Na rozdíl od zlata, stříbra má vysoký bod tání (1769 C). Platina patří mezi drahé kovy a je velice vzácná. Platiny se ročně vytěží 10x méně než zlata. Platina má významné využítí v průmyslu a jako velice vzácný drahý kov slouží stejně jako zlato a stříbro pro investiční účely jako dlouhodobý prostředek uchování hodnoty.V 19. století byla platina objevena ve šperku pocházejícího ze starého Egypta. Také jihoameričtí indiáni znaly platinu ve formě malých kamínků, které nacházely při rýžování zlata. Díky vysokému bodu tání platiny však nedokázaly oddělit zlato od platiny. Ztavením zlata vznikla homogenní slitina. Z takovéto slitiny nebylo možné oddělit platinu od zlata.Platina nebyla vždy tak vyso


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00