Jak na věc


age of empires iv

Odpolední terapeutická skupinka

    Centrum celostní medicíny bylo založeno v roce 2016 jako nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu. Jsme zdravotnické zařízení sdružující ambulantní lékaře - specialisty se službami denního zdravotnického stacionáře. Jsme partnery pro registrující praktické lékaře a specialisty, s nimiž spolupracujeme v rámci péče o klientovo zdraví a pohodu. 
    Naši klienti, tedy pacienti s disabilitou, nebo jinými chronickými onemocněními, pacienti dlouhodobě nemocní a pacienti v seniorském věku vyžadují velmi citlivý a komplexní přístup k jejich zdraví. AGE Centrum je projektem odrážejícím potřebu vzniku zdravotnických zařízení celostního charakteru, která jsou schopna zajistit péči o seniory, pacienty s disabilitou a chronické pacienty v domácím léčení, propuštěné ze zdravotnických ústavů, a pro pacienty vyžadující celostní a dlouhodobou zdravotně-sociální péči.
    AGE Centrum celostní medicíny si klade za cíl udržet a prodloužit dobu soběstačnosti a sebeobslužnosti našich klientů v domácím prostředí. Chceme zvýšit komfort našich pacientů, umožnit jim spokojeně žít doma bez ohledu na věk či disability.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00