Jak na věc


aby ses

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Naše prameny nám však neříkají, ode kdy tento stav v našem jazyce trvá. U Gebaura čteme dva doklady ze staré doby, ale v nich je příklonné s’ ještě odděleno od zájmena se: žes se vymluvil (rkp. Gest Romanorum z polovice XV. stol.), ty připověděls se k Hospodinu (z bible Kralické); dnes bychom tu jistě řekli že ses vymluvil a ty ses připověděl. Ve spojení s podmiňovací částicí by starých dokladů není proto, že až do 17. stol. zněla 2. os. by (místo nč. bys), na př. by ty byl syn boží, pomohl by sobě i nám (v Modlitbách a legendách z konce 14. stol.). Nebylo tedy ani u sloves zvratných onoho příklonného s’, na př. šetř se, aby se nekormoutil (z bible Kralické), t. aby ses nekormoutil; kdyby ty se ne tak v lidských věcech přebíral, byl by mysli pokojné (z Komenského Labyrintu), t. j. kdyby ty ses, byl bys atd. Teprve v 17. stol. se začíná partikule by v 2. os. sg. rozšiřovat o koncové s (bys, abys), ale nejstarší doklady na spojení by ses, by sis má Gebauer teprve z konce 19.
    Chápeš to? 20 let tréninku a vzdělávání. A pořád to není všechno. Pomáhám lidem. Vím, jak na to, ale stále mě kupředu žene pocit dalšího poznání a stále zjištuju, že nevím všechno. A možná taky nikdy nebudu.
    [210]Se zvratným zájmenem se, si splývá toto příklonné s’ pevně jakoby v jedno slovo (ses, sis). Říkáme na př. cos to udělal, ale co sis to udělal (arci vedle způsobu s tvarem plným: co jsi si to udělal), nikoli cos si to udělal; podobně proti tos dal je to sis dal (nikoli tos si), žes koupil a že sis koupil, tys myl a ty ses myl, uhodils a uhodil ses, kams to dal a kam sis to dal, kdes to vzal a kde ses tu vzal atd. Podle toho je také v jazyce lidovém i spisovném ty bys vrátil, ale ty by ses vrátil (nikoli ty bys se vrátil, stejně jako neříkáme kdes se tu vzal, tos si dal a pod.), ty bys koupil, ale ty by sis koupil, abys ztratil, ale aby ses ztratil, abys dal, ale aby sis dal atd.


10 000 hodin, aby ses stal mistrem!

    Po tréninku jsme si ještě povídali a řekl mi, že netušil, kolik toho musí vědět proto, aby udělal jakýkoliv cvik správně. Myslel si najivně, že jenom přijde a bude zvedat činky. A ono to tak není. Ostatně jako většina věcí v životě, který začneš dělat.
    Tímto učením Jungmannovým si vysvětlíme, že je archaistický tvar by v 2. os. sg. uměle udržován na živu ještě dlouho ve stol. 19., na př.: Smysly seber, aby vymyslil, jak zachovati drahého dítěte (Turinský, Virg. 1841, 60). Nepleť se do cizích záležitostí, aby nelitoval této hodiny (t. 35). „Můj věrný milý“, tak mu píše král, „chci, aby zejtra ke službě mi stál...“ (Erben, Kytice 1871, 120). Rozumí se, že dokud nepronikl v usu spisovném obecně tvar bys, abys, nemohlo se ustáliti ani spojení aby ses, aby sis.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00