Jak na věc


židovské přání do nového roku

Plánování Vaší svatby a organizace

    Před svatbou samotnou je zvykem, že se nevěsta a ženich nesmí stýkat celý týden, aby na svůj svatební den a své setkání, co nejvíce těšili. Toto setkání se uskuteční až pod svatebním baldachýnem. Všichni víme, že při klasických svatbách se přeje novomanželům až po sňatku, ovšem židovské svatby fungují trochu jinak – ještě před sňatkem se připraví vyzdobená místnost, kam chodí svatebčané gratulovat nevěstě a nevěsta součastně od svatebních hostů přímá i svatební dary. Ženich se tohoto blahopřání neúčastní a mezitím připravuje svatební smlouvu, která se nazývá kubuta.
    Pro judaismus je dodržování tradic a zvyků velice důležité a doprovázejí každodenní život židů. Tyto tradice, nevyjímaje tradic týkajících se židovské svatby, vychází z hebrejských židovských knich a to zejména z Tóry, která je nejdůležitější knihou judaismu.
    Židovské svatby v Praze se provádějí, jak už bylo řečeno, v synagogách, které dost často slouží i jako muzeum judaismu. Staronová synagoga v Praze je dosud nejstarší sloužící synagogou na světě a je otevřená jak pro ceremonie, obřady a modlitby, ale i pro turisty. Sňatky se také konají ve Vysoké synagoze a ve Španělské synagoze, která je velmi oblíbená pro židovské svatby v Praze.


Vytvořte si své svatební stránky

    Svatební centrum Le Rêve pořádá svatby všech vyznání, mezi které patří i židovské svatby. Poradíme Vám, i když se chystáte jako host na židovskou svatbu či ať ji sami pořádáte. Židovské svatby mají svoje specifika a je důležité znát tradice, které se svateb tohoto vyznání týkají. Židovské svatby v Praze patří mezi nejkrásnější místa pro uzavření  tohoto druhu sňatku vůbec. Nebojte se,  pomůžeme s organizací a popřípadě vysvětlíme hostům svatební etiketu židovské svatby. Níže nabízíme popis židovské svatby v Praze i mimo ni, naleznete zde výčet tradic i jejich posloupností.
    Vlastní svatební obřad židovské svatby v Praze i v jakémkoliv jiném evropském městě vypadá tak, že čtyři přátelé ženicha, svobodní mládenci, drží svatební baldachýn neboli chupu a vyčkávají na příchod svatebního páru. Ženicha k nevěstě přivede tančící a zpívající průvod přátel a svatebčanů. Ženich si poté ověří, zda je nevěsta opravdu ta, kterou si vybral a poté zakryje její obličej závojem. Nevěsta poté vysloví přání a modlitbu mít krásné a zdravé děti a přeje si dobrý vztah s jejím nastávajícím. Průvod po této modlitbě doprovodí ženicha pod baldachýn k rabínovi a všichni poté vyčkávají na příchod nevěsty, která je doprovázena průvodem žen. V čele toho průvodu tančících a zpívajících žen kráčí matka nevěsty a případně i matka ženicha a odvádějí nevěstu k jejímu nastávajícímu. Matky s nevěstou obejdou sedmkrát ženicha a až poté zaujme nevěsta místo po jeho boku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00