Jak na věc


židovské přání do nového roku

Plánování Vaší svatby a organizace

    Židovské svatby v Praze se provádějí, jak už bylo řečeno, v synagogách, které dost často slouží i jako muzeum judaismu. Staronová synagoga v Praze je dosud nejstarší sloužící synagogou na světě a je otevřená jak pro ceremonie, obřady a modlitby, ale i pro turisty. Sňatky se také konají ve Vysoké synagoze a ve Španělské synagoze, která je velmi oblíbená pro židovské svatby v Praze.
    Svatební centrum Le Rêve pořádá svatby všech vyznání, mezi které patří i židovské svatby. Poradíme Vám, i když se chystáte jako host na židovskou svatbu či ať ji sami pořádáte. Židovské svatby mají svoje specifika a je důležité znát tradice, které se svateb tohoto vyznání týkají. Židovské svatby v Praze patří mezi nejkrásnější místa pro uzavření  tohoto druhu sňatku vůbec. Nebojte se,  pomůžeme s organizací a popřípadě vysvětlíme hostům svatební etiketu židovské svatby. Níže nabízíme popis židovské svatby v Praze i mimo ni, naleznete zde výčet tradic i jejich posloupností.


Vytvořte si své svatební stránky

    Před svatbou samotnou je zvykem, že se nevěsta a ženich nesmí stýkat celý týden, aby na svůj svatební den a své setkání, co nejvíce těšili. Toto setkání se uskuteční až pod svatebním baldachýnem. Všichni víme, že při klasických svatbách se přeje novomanželům až po sňatku, ovšem židovské svatby fungují trochu jinak – ještě před sňatkem se připraví vyzdobená místnost, kam chodí svatebčané gratulovat nevěstě a nevěsta součastně od svatebních hostů přímá i svatební dary. Ženich se tohoto blahopřání neúčastní a mezitím připravuje svatební smlouvu, která se nazývá kubuta.
    Pro judaismus je dodržování tradic a zvyků velice důležité a doprovázejí každodenní život židů. Tyto tradice, nevyjímaje tradic týkajících se židovské svatby, vychází z hebrejských židovských knich a to zejména z Tóry, která je nejdůležitější knihou judaismu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00