Jak na věc


štírek obecný

štírek domácí (Chelifer cancroides)

    Štírek obecný žije v listí, pod kůrou stromů, ale i v lidských obydlích ve starých knihách, kde loví pisivky. Štírek obecný je drobný, jen tři až čtyři milimetry dlouhý hmyz. Nechá se přenášet mouchami. Na chelicerách ústí snovací žlázy, chelicery jsou klepítkaté. Velká makadla jsou rovněž klepítkatá, vyúsťuje na nich jedová žláza. Zadeček je plochý, široký, nerozdělený.
    Štírek obecný náleží do řádu Štírci - jsou řád bezobratlých živočichů ze třídy pavoukovců, kmenu členovců. Jejich tělo je nestejnočlenně článkované. Jejich nejmohutnějšími končetinami jsou klepítkovitě zakončená makadla, do kterých ústní jedová žláza. Chelicery jsou též klepítkovité, ale zcela nenápadně umístěné na konci těla. Vyúsťují na nich snovací žlázy (tedy na opačném konci těla než jak je tomu u pavouků) Dýchají vzdušnicemi. Živí se roztoči, a tak je můžeme zařadit mezi dravce. Všechny články zadečku, který je oválného tvaru a nasedá na hlavohruď celou svou šíří, jsou stejně široké.


Diskuze a otázky - ENCYKLOPEDIE ŠTÍREK

    Jedná se o drobný kousek jantaru ve kterém je zachovalý kompletní, asi půl centimetru velký štírek. Velikost počítám i s klepítky. Štírci nepatří mezi pravé štíry, protože nemají jedový váček na koci článkovitého ocásku. Habitem jsou jim však velmi podobní. Typická jsou k tělu poměrně velká klepítka. Štírci jsou dravci, kteří se živí nejčastěji roztoči. Ve srovnání se současnými druhy je vidět, že se jedná o živé fosilie. U nás žije štírek knihový, který je synantropním druhem. Samotný jantar je velký 1,5x1,5 cm. Nádherná fosilie!
    v současnosti můžete najít profil naší firmy na facebooku Zde můžete projevit své názory, spokojenost či nespokojenost s činností naší firmy, zanadávat si i pochválit.Tato platforma by měla sloužit k informacím o aktuálním dění ve firmě. Zároveň se můžete stát členy prirodniny.cz Fan Klubu.
    Je součástí půdní fauny, žijí i v mechu a hnízdech ptáků a savců, ve skladech a domácnostech (živí se jinými drobnými živočichy - roztoči) - synantropní druhy. Klepítka mu slouží k uchopení i zabití kořisti, ale i k obraně. Člověku je naprosto neškodný. Samička klade 5 až 18 vajíček do váčku na spodní straně svého těla.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00