Jak na věc


špinění po přechodu

Zanechte odpověď Zrušit odpověď

    Samostatnou kapitolu pak představuje špinění nebo krvácení v období těhotenství, zde je vždy přítomnost krve varovným signálem, že může být něco v nepořádku. Často se však jedná o důsledek hormonálních změn (viz výše). Bohužel, někdy se může jednat o známku spontánního potratu. V tomto případě je nutné, dopravit pacientku co nejdříve do nemocnice. Stejně tak může krvácení (obvykle ve spojení s bolestmi v oblasti podbřišku, případně i vysokou teplotou) poukazovat na mimoděložní těhotenství, které je rovněž důvodem pro okamžité vyhledání lékařské pomoci, neboť pacientku ohrožuje na životě.
    Z hlediska ochrany zdraví je velmi důležité nepodceňovat význam odchylek od menstruačního krvácení, stejně jako pravidelných gynekologických prohlídek. Nedílnou součástí prevence gynekologických problémů je samozřejmě zdravý životní styl. Stres, promiskuita a kouření tabáku patří mezi rizikové faktory rakoviny děložního čípku.
    Mírné krvácení nebo špinění mimo menstruační cyklus může mít celou řadu různých příčin, od hormonálních výkyvů, až po závažná gynekologická onemocnění, jako je rakovina dělohy, a proto by mělo být signálem k tomu, aby pacientka pro jistotu navštívila svého lékaře, zejména když je špinění doprovázené bolestmi v podbřišku, v kříži, nebo dokonce zvýšenou teplotou.
    Z hormonálních důvodů může dojít ke krvácení mimo menstruaci (zpravidla se jedná o mírné krvácení) u žen, které jsou v období menopauzy. V tomto případě je krvácení způsobeno krátkodobě zvýšenou hladinou estrogenů, tato hladina však již není natolik silná, aby menstruaci způsobila.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Bohužel u pacientek po 45. roce věku je třeba brát v úvahu i zvýšené riziko onkologických problémů, jako je rakovina děložního čípku nebo rakovina dělohy. Rakovinu dělohy dokáže současná medicína léčit, z hlediska úspěšnosti je důležité včasné zahájení léčby. Diagnostika se provádí na základě cytologického vyšetření, kterému předchází odběr biologického materiálu – stěr z děložního čípku. To je sice poněkud nepříjemné, může však zachránit pacientce zdraví i život.
    Další rozlišovacím kritériem je pravidelnost a intenzita. Pokud je krvácení mimo cyklus pravidelné, označuje se jako přídatné krvácení. Co se intenzity týče, silné krvácení je vždy důvodem k vyhledání okamžité lékařské pomoci.
    Na druhém protipólu jsou ženy, jejichž věk se blíží menopauze. Menstruace v podobě pouhého špinění bývá prvním příznakem nastupujícího klimakteria (přechodu). Špinění místo menstruace se u žen kolem padesátky objevuje nejprve pravidelně, pak nepravidelně, až vymizí zcela. Někdy se může stát, že se po několika měsících (nebo i po roce) náhle objeví buď zcela regulerní menstruace, a nebo alespoň špinění místo menstruace. Žena v přechodu by měla svcého gynekologa navštěvovat při pravidelných prohlídkách a o špinění nebo krvácení by měla svého lékaře informovat. Ve většině případů se nejedná o nic patologického a postupně vymizí úplně.


Vítáme tě na stránkách Czporadna.cz

    Třetí formou krvácení mimo cyklus je pak krvácení po sexuální aktivitě – zejména po pohlavním styku. Zde se ve většině případů jedná o důsledek drobného poranění. Sliznice se zde naštěstí velmi rychle a dobře hojí. Krvácení po pohlavním styku však může být i signálem nádoru děložního čípku, a to v pozdějších stadiích onemocnění. Další možnou příčinou jsou drobné nezhoubné útvary, které mohou při poranění krvácet – polypy, které jsou někdy označovány jako nezhoubné nádory. Pacientky mohou rovněž krvácet po gynekologickém vyšetření, například při odběru vzorku tkáně. Dalšími nezhoubnými nádory jsou pak myomy.
    Podle toho, kdy ke krvácení mimo menstruaci dochází, rozlišujeme intermenstruační, postmenstruační a krvácení po sexuální aktivitě, nejčastěji po vaginálním pohlavním styku.  K intermenstruačnímu dochází mezi dvěma menstruacemi, nejčastěji v důsledku kombinace zhoršeného zdravotního stavu a užívání hormonální antikoncepce (jedná se o pacientku, která je uživatelkou hormonální antikoncepce, a která onemocní). Špinění může způsobit i přechod na jiný druh antikoncepce, ukončení jejího užívání a další změny. Přibližně pět procent žen a dívek mívá mezi dvěma menstruacemi (přibližně tedy v polovině menstruačního cyklu) ovulační krvácení. Ovulační krvácení je obvykle doprovázeno bolestmi v oblasti podbřišku, případně i výtokem.


Další možné příčiny špinění místo menstruace

    Špinění místo menstruace je také někdy jedním z průvodních jevů raného těhotenství. Špinění se v některých případech objeví ještě týž měsíc, kdy byla žena oplodněna, a to nejčastěji v termínu, kdy měla mít podle svého menstruačního cyklu menzes. Lékaři tento druh špinění nazývají hormonálním krvácením, i když obvykle ani o skutečné krvácení nemusí jít. Některé ženy tak ve „své době“ pravidelně špiní třeba i několik měsíců (první trimestr).
    Slabé krvácení nebo dokonce pouhé špinění v čase mentruace zažívají dívky při nástupu menstruačního krvácení. A to i tehdy, kdy první měsíčky měly bouřlivější průběh. Není žádnou výjímkou, že po několik následujících měsíců se ve více méně pravidelném čase u dívky projeví příznky menstruace (bolesti břicha, hlavy, změněná nálada), ale místo krvácení se objeví jen několik dní trvající špinění. Tento stav odborníci vysvětlují hormonální nerovnováhou. Stav se obvykle upraví sám a dívka bude pravidelně krvácet i bez zásahu lékaře.
    Existují úseky v životě ženy, kdy špinění místo menstruace je docela obvyklým jevem. V některých případech však může znamenat špinění místo menstruace nějaký nelad v organismu. Opakuje-li se tento jev dva tři měsíce, je třeba informovat o tom svého ošetřujícího gynekologa. Jaké mohou být příčiny špinění místo mentruace?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00