Jak na věc


školka ovocných stromků kyjov

Štěněčí školička a Psí hlavolamy- Hersenwerk

    Přestože naše programy ve věkových kategoriích od 2 do 7 let pro předškolní děti, jsou velmi rozmanité – mají všechny jedno společné: ať už jsou to dopolední či odpolední činnosti, mimoškolkovské aktivity, výlety nebo tábory – DOBRÁ ŠKOLKA dává vašemu dítěti nekonečné možnosti zkoumat, objevovat a učit se v bezpečí, v klidu, v teple a pod vedením zkušených pedagogů.
    Naše zkušenosti, flexibilní možnosti docházky i vzdělávání přizpůsobené vašemu dítěti umožňují školce dosáhnout daleko za základní učební programy ostatních předškolních zařízení.
    Zimní čas jsme zahájili našim tradičním Vánočním jarmarkem na naší školní zahradě, kde nás navštívil Mikuláš, anděl a tentokrát dva čerti, kteří byli jak utržení […]
    Náš výukový program vychází z NTC Systému, který zavádí MENSA ČR. Náš učební plán vytvořený na základě Rámcového výukového plánu je rozdělen do 43-týdenních jednotek. Každá jednotka má své vlastní téma, jako je Prosím a děkujeme, Hned a potom, Jdeme do ZOO, Květiny, Naše město atd. Kurikulum také nabízí činnosti a materiály k použití pro každé téma.
    Naše třídy menších velikostí umožňují učitelům citlivý a individuální přístup k potřebám dětí a poskytnou další možnosti ve specifických oblastech vzdělávání.


Co nás v nejbližší době čeká :)

    Jako dítě jsem chtěla být učitelkou v mš….stalo se. Již mám za sebou přes 20 let práce s předškolními dětmi. I v době své mateřské jsem vedla mateřský klub a dále se vzdělávala ve všech oblastech týkajících se dětí. Mojí specializací je práce s nadanými předškoloními dětmi.Moje krédo je, že v každém dítěti je možné probudit nějakou oblast nadání, jen mu dát prostor. Do své pedagogické činnosti zahrnuji i prvky NTC learningu a alternativní prvky. Moje silná stránka je v tvoření a rozvoji myšlení.
    chtěli bychom Vás všechny pozvat na dny otevřených dveří, které u nás probíhají celoročně. Naši školku můžete navštívit kdykoliv, stačí telefonická domluva.
    Psí školku provozujeme při naší veterinární ordinaci od roku 2009. Hodiny vede sestřička Ing. Martina Hubačová. Tuto službu jsme zavedli na základě potřeby našich klientů jako vůbec první ordinace v Praze! Pomáháme našim klientům učit se dobře zacházet se svým pejskem. Neméně důležitým úkolem naší školky je socializace štěňat. Kontakt s jinými psy je v období socializace štěněte velmi důležitý. Záleží nám na tom, aby klienti uměli své štěně dobře vychovat a dokázali zabránit tomu, aby mu jiný pes ublížil. Je také potřeba, aby se štěně učilo správně komunikovat s jinými psy a nebálo se jich, což naše školička velmi dobře umožňuje. Pomůžeme Vám k tomu, aby z Vašeho pejska vyrostl vyrovnaný a dobře vychovaný člen rodiny.


Každý pes si zaslouží Hersenwerk :) i školičku..

    Naši učitelé jsou pečlivě vybíráni a splňují vysoké požadavky vstupních testů. Všichni musí mít vzdělání v oboru předškolního vzdělávání, zkušenosti s prací s dětmi u nás i v zahraničí.


Přijďte nás navštívit nebo nám napište.

    Michaela se narodila v Kroměříži v roce 1972. Vystudovala Gymnázium a poté Nádstavbové studium oboru porodní asistentka. Během studií se zajímala o psychologii dětí, které pocházejí z rozvrácených rodin a na toto téma napsala 2 seminární práce. Profesi porodní asistentky vykonávala 3 roky, při níž dále vystudovala cestovní ruch na institutu v Brně a poté odjela do zahraničí. Nejdříve studovala v Německu, kde se také věnovala péči o děti ve věku 3-10 let a dále následovala cesta do Austrálie. Zde vystudovala angličtinu a věnovala se dětem ve věku 4-6 let v soukromé mateřské škole v Sydney. Odsud si dovezla spoustu zkušeností a materiálů, které teď slouží dětem v naší MŠ. Po návratu Michaela pracovala 10 let ve Španělsku, kde se soustředila na práci v cestovním ruchu a organizovala pobyty dětí u moře. Ve Španělsku také hledala inspiraci v soukromých mateřských školách. Se svým manželem se rozhodla založit soukromou mateřskou školu Sunny Garden a zúročit tak cenné zkušenosti ze světa. Mic
    Jak zabráníme pádu a úrazu v Dobré Školce? Většina nehod v této kategorii se stane v přírodě. Učitelé se starají o řádný dozor na hřišti a v přírodě. Další drobné nehody se stávají v herně, kdy se děti hádají o hračku atd. Učitelé nepřetržitě sledují děti a odstraňují předvídatelná nebezpečí. Učitel vždy pracuje s malou skupinkou dětí, a proto je schopen předcházet úrazům a dalším nehodám.
    Připravujete oslavu pru dítě u vás doma? Pozvěte ostatní rodiče. Nemáte doma takové možnosti? Zorganizujte si svou odpoledni párty v Dobré Školce s ostatními rodiči.
    S vědomím toho, že každé dítě je vyjímečné se soustřeďujeme na objevování a individuální rozvoj nadání a zároveň na včasné odhalování a řešení možných slabých míst. Děti se učí na základě individuálních zkušeností, s využitím všech smyslů, kreativně a zábavně.


Snadné přihlášení do naší školky.

    Jak se chovat při tlačení, pošťuchování a kousání? Toto je součástí socializace, která se odehrává mezi malými dětmi. Nicméně při těchto pokusech, musí být dítě přesměrováno na jinou činnost, protože často vedou k úrazům.


Moje školka :: Soukromá mateřská škola Hájov

    práce se pak zaměřuji na fungování mateřské školy. Charakterizuji zde cíle a obecnou legislativu školy a podmínky jejího vzniku. Nemalou Muzeum část věnuji organizaci školy a zejména pak organizaci vzdělávání. Se školou spolupracuje také občanské sdružení, založené rodiči dětí, tudíž téma spolupráce je nedílnou součástí práce. Na základě informací z mateřské školy, směrnic, koncepce, analýz a další Zvonařka poskytnuté dokumentace se snažím v práci nastínit, jakým způsobem fungují jednotlivé složky řízení školy. Snažím se popsat, jaké jsou stěžejní úkoly vedoucích, ale i pedagogických pracovníků školy. S řízením školy jsou spjaty stěžejní úkoly ředitelky školy, soukromou školkou Prahou kterými je plánování a projektování, hlavní funkce ředitelky školy a také její vliv na pracovníky školy. Poslední část práce je zaměřená na popis interiérů a exteriérů školy. Hlavním důvodem je zakomponování různých prvků do školou nabízených aktivit. Tyto soukromé školky Praha aktivity si každá mateřská
    Vystudoval filozofickou fakultu, obor etnologie a po více než 20-ti letém působení v zahraničí se vrátil do Prahy, kde s manželkou založili školky – Sunny Garden a Dobrou Školku. Míla je tatínek 3 dětí a neocenitelným pomocníkem ve školce. Díky své rodičovské zkušenosti má s dětmi obrovskou trpělivost a rozumí si hlavně s kluky. Stále diskutují o autech, hasičích, když je potřeba něco opravit, hned se do toho dá. Hraje na tahací harmoniku a děti s radostí u hudby zpívají oblíbené písničky.
    V případě, že má dítě speciální dietu nebo jiné specifické stravovací potřeby, mohou rodiče zasílat vlastní stravu. Oběd máme možnost ohřívat v mikrovlnné troubě.


Psí školka MVDr. Martiny Načeradské

    Chcete objektivní informace, které Vám pomohou učinit toto důležité rozhodnutí? A chcete se ptát na stále stejné otázky při všech prohlídkách školek? Připravili jsme pro Vás malého pomocníka a praktického průvodce. Může Vám pomoci v procesu hledání a rozhodování, včetně seznamu chytrých otázek. Formulář si můžete vzít s sebou na každou návštěvu školek. Vy znáte...
    O vaše děti je dokonale postaráno, když pracujete nebo si musíte vyřizovat záležitosti na úřadech nebo udělat nákup pro celou rodinu nebo můžete využít výukový programový blok nebo hodinové hlídání.
    Při vytváření našeho výchovně-vzdělávacího plánu, který je v souladu s požadavky RVP Ministerstva školství, čerpáme také ze zahraničních pedagogických směrů
    Září je pro mnohé malé děti významným obdobím jejich života. Nastupují totiž do mateřské školy. Věnujme čas společnému zamyšlení nad tím, jak jim tuto situaci co nejvíce usnadnit. Tradice, zkušenost i různé výchovné přístupy, které se v mateřských školách v etapách jejich vývoje uplatňovaly, vedly k tomu, že jsou na vysoké úrovni jak ve smyslu...


Klademe velký důraz na bezpečnost dětí.

     Mateřské školy patří v současné době mezi velice nedostatkové instituce předškolního vzdělávání. Nedostatkovými mám na mysli školy, které nabízejí své služby zdarma či za velice nízkou úplatu. Jejich počet a kapacita nedokáže pokrýt poptávku ze strany rodičů dětí, a to zejména na sídlištích ve velkých městech. Kritéria výběru dětí jsou pak ze strany škol velice přísná. Prvořadé jsou děti Náměstí Míru předškolního věku, pro něž musí mateřské školy ze zákona zajistit místo, teprve poté si podle určitých kritérií škola vybírá mladší děti, které přijímá podle toho, co jim dovolí kapacity tříd. Na druhou stranu znamenalo demokratické uspořádání společnosti a reformy ve školství velkou svobodu pro nově se zakládající mateřské školy i pro stávající nově se transformující mateřské školy. Koncepce výuky a směru zaměření si může mateřská škola sama vytvořit a tudíž si zájemci o mateřské školy mohou vybírat ze širokého I.P.Pavlova spektra nabídek těchto institucí. Kvalita nabízeného předškolního
    2. 5. Zvyky a tradice: REJ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE (odpolední akce s rodiči) Zahájení plaveckého výcviku 2. 5. (děti přiveďte nejpozději v 9:00 hod. do MŠ) […]
    Do programu jsme také zařadili výuku angličtiny. Podle našich bohatých zkušeností víme, že právě předškolní věk je nejlepší na to, aby dítě začalo s výukou dalšího jazyka. Také víme, že u tak malých dětí je potřeba opakovat, proto bude možnost vyýuky několikrát v týdnu. Jazyk vyučujeme pomocí hry, hudby a interaktivních pomůcek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00