Jak na věc


škola smyku slevomat pribram

Nejstarší historie školy v Chuchelné

    V průběhu školního roku 2004/2005 byla započata výměna školního nábytku –lavic, židlí a kateder, opavskou firmou Klassa. Nejprve byly vybaveny třídy nižšího stupně a ve školním roce 2005/2006 také třídy vyšších ročníků. O jarních prázdninách byly do tříd umístěny nové moderní tabule a ke konci školního bylo do všech tříd a učeben zavedeno připojení na internet. Také v počítačové učebně došlo k rozšíření a rekonstrukci počítačové sítě. V současné době zde mohou pracovat žáci na dvaceti počítačích.


Poválečné období školy do r. 1958

    3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331 - příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Rakovník, je plně organizovaná škola s právní subjektivitouPoloha školyŠkola se nachází na jižním okraji města v klidové oblasti nazývané Zátiší. Objekt školy je tvořen čtyřmi propojenými pavilony. Součástí areálu školy je sportovní areál s fotbalovým hřištěm, lehkoatletickou dráhou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem a školní zahrada.Součásti školyŠkola sdružuje pod jednou střechou základní školu s 1. – 9. ročníkem s celkovou kapacitou 1000 žáků, školní družinu pro 270 žáků, školní klub a školní jídelnu a představuje tak jediné komplexní školské zařízení v regionu. Škola úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou, která je též součástí areálu školy.Materiální vybaveníUčebny školy jsou vybaveny moderním, většinou výškově stavitelným, školním nábytkem. Škola disponuje 51 učebnami a odbornými pracovnami. Žáci mají k dispozici školní kuchyni, dílnu, keramikou dílnu a dvě tělocvičny.Vše
    Od 1.1.2012 pracuje rada školy ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Mgr. Alena Němcová, Mgr. Eva Neubertová, ing. Marcel Zajíček, Petra Kurková.
    Školská rada pro období 2015 -2017 bude pracovat ve složení: Marie Hájčíková, Pavla Krakovková, Petra Langrová, Jaromír Musila, Eva Neubertová, Vladislava Plačková.
    25. května 1921 byl schválen pozemek na stavbu nové školy.Stavbu umožnily příspěvky od zemské správní komise v Opavě (75 tisíc Kč) a okresní školní rady v Hlučíně. 13 srpna 1925 byla slavnostní mše ku příležitosti otevření nové budovy školy. Stará škola byla prodána ve veřejné dražbě.
    V září roku 2001 vznikla z iniciativy rodičů Rada školy. Pracovala ve složení: předseda RŠ – Mgr. Martina Jakšová, členové – Mgr. Monika Slivková, Ing. Ivo Žídek, Milan Sněhota, Rudolf Honěk, Milada Meinhardová.


Škola v letech 1920 – 1945

    Součástí rekonstrukce jídelny bylo vybudování nové cvičné kuchyně pro výuku žáků. Je umístěna v suterénu pod školní kuchyní. Zcela nově byla vybavena učebnami čtyřmi kuchyňskými linkami, elektrickými sporáky a sociálním zařízením. První výuka zde proběhla 14.11.2006.
    Od 1.1.2009 pracuje rada školy ve složení: předseda ŠR – Mgr. Marie Hájčíková, členové – Pavla Krakovková, Ing. Michael Nábělek, Mgr. Eva Neubertová, Marcel Zajíček, Bc. Petr Zemánek.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00