Jak na věc


škoda hrou hry

Tým silniční bezpečnosti na Fotbalovém kempu Luďka Zelenky

    „Krajský program BESIPu se zaměřuje v první řadě na děti. Jeden s pilířů celého systému BESIP je v celé republice právě dopravní výchova pro žáky základních škol. My nejen že tuto výuku podporujeme prostřednictvím příspěvků na odučeného žáka a investicemi do všech dopravních hřišť, ale také provozujeme přímo semináře a besedy pro děti ve školách. On-line hra Škoda hrou je ideálním výukovým nástrojem,“ říká Martin Sepp, náměstek hejtmana pro resort dopravy. „Projekt Škoda hrou má za cíl hravým způsobem zlepšovat znalosti o silniční bezpečnosti v Česku i ve světě. Je skvělé, že takto bude moci pomáhat dalším dětem, rodičům i učitelům v Libereckém kraji,“ dodal Robert Šťastný z výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA Auto a.s.
    Její nameservery jsou isp2.viapraga.cz (212.67.64.18), skoda2.skoda-auto.cz (193.108.106.2), skoda3.skoda-auto.cz (193.108.106.3). Její IP číslo je 193.108.106.99
    Liberecký kraj věnuje velkou pozornost dopravní výchově dětí všech věkových skupin. Při realizaci svých projektů zaměřených na děti spolupracuje s řadou institucí. Nyní rozšířil spolupráci i se společností ŠKODA Auto a.s., která výuku dopravní bezpečnosti v Libereckém kraji podporuje.


Tým silniční bezpečnosti na Fotbalovém kempu Luďka Zelenky

    Cílem tohoto serveru je přispět k popularizaci a propagaci dopravní bezpečnosti pro děti. Je určen zejména pro žáky na prvním stupni základních škol a je součástí vzdělávacího projektu společnosti ŠKODA AUTO – „ŠKODA hrou“. Nesnažili jsme se postihnout problematiku v kompletním rozsahu, ale spíše formou her a příběhů upozornit na klíčové oblasti a tak přispět ke zvýšení bezpečnosti dětí v dopravě. Modelové situace se vztahují na Českou republiku a mají většinou mezinárodní platnost – přesto doporučujeme se v zahraničí na případné rozdíly včas informovat.
    Liberecký kraj již delší dobu provozuje internetové stránky www.pankuzel.cz, které byly nyní propojeny s portálem www.skodahrou.cz. Výukové hry na těchto stránkách mohou nyní bez omezení využívat jak školy a školky, tak děti doma. Tyto výukové hry vedou děti ke správným návykům při pohybu v dopravním prostředí, jsou velmi oblíbené a to nejen dětmi ale i učiteli, kteří se výchovou dětí zabývají. Prostřednictvím těchto her se např. naučí jak být vidět, jak správně používat reflexní materiály, jak se chovat ve vozidle nebo na kole.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00