Jak na věc


řidičský průkaz náchod

1.9.2017 Řidičská oprávnění skupiny "C" pro členy JPO Náchod

    Pokud víte předem, že se vám nepodaří v objednaný den a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, není třeba objednaný termín rušit. Vyvolávací zařízení, pokud si nevyzvednete lístek s pořadovým číslem, automaticky zařadí do pořadí další osobu.
    Cílem projektu je zajištění dostatečného počtu řidičů/strojníků v jednotce požární ochrany Náchod, což přispěje ke zvýšení akceschopnosti jednotky a současně částečně vyřeší zastupitelnost řidičů/strojníků.
    Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Abychom však neznevýhodnili klienta, který čeká ve frontě bez internetového objednání, může se ke každému okénku objednat na každou hodinu jen jeden jediný člověk. Zbytek kapacity okénka je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání.


Možnost objednání přes webové rozhraní

    Jednotka požární ochrany Náchod (JPO Náchod) je povolávána v rámci poplachového plánu Královéhradeckého kraje a zasahuje i mimo katastr obce Náchod - v Královéhradeckém kraji i na území ČR (např. při povodních). Je proto nutné, aby JPO Náchod disponovalo členy způsobilými k obsluze hasičských vozidel. Město Náchod začátkem roku předložilo žádost o dotaci na získání řidičského oprávnění skupiny "C" pro dva členy JPO Náchod. Žádost byla schválena, v současné době již dvě osoby/členové JPO Náchod absolvují výcvik a výuku pro rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C".

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00