Jak na věc


řezník ta holka v mým sklepě

Učební obor 29-56-H/01 ŘEZNÍK - UZENÁŘ

     Stručný popis učebního oboru: Cílem vzdělávacího programu je orientovat vědomosti a dovednosti žáka na širokou škálu masného průmyslu. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky zvládne absolvent odbornou potravinářskou terminologii, opracování jatečních zvířat, zpracování drůbeže, ryb i zvěřiny, řadu technologických procesů, např. konzervaci masa, bourání masa, výrobu masných výrobků a konzerv, jejich skladování a expedici. Také přípravu zboží pro prodej, nabídku zboží, komunikaci se zákazníkem a obsluhu zařízení prodejny, či firmy.
     Uplatnění absolventa učebního oboru: Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky získá absolvent střední odborné vzdělání učebního oboru Řezník – uzenář, nachází uplatnění v zemědělsko - potravinářském sektoru, zejména v masném průmyslu a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00