Jak na věc


ředitele národního divadla

Zákony, vyhlášky a nařízení zde

    Zde naleznete přehled nejdůležitějších změn, které potřebujete k rychlé orientaci ve Vaší práci. Nejde o pouhý výčet právních změn, ale i o aplikaci právní normy do školní praxe.Neregistrovaný uživatel E-Poradny má k dispozici pouze ukázky několika důležitých informací. Některé důležité informace zasahují do problematiky většiny škol. Proto pokud při vyhledávání nenaleznete potřebnou informaci např. pro základní školu, nezadávejte toto kritérium do vyhledávače a zadejte pouze název/část názvu hledané informace.
    Ředitelem České inspekce životního prostředí je od 1. prosince 2014 Erik Geuss. Erik Geuss je absolventem VŠE v Praze a doktorandského studia na ČVUT. Působil na pozici náměstka a později i poradce na Ministerstvu životního prostředí nebo jako ředitel odboru ekonomické politiky MŽP. Ekologii se věnoval i v Českém ekologickém ústavu (příspěvkové organizaci MŽP), kde byl ředitelem. Zkušenosti z vedoucích funkcí má rovněž z Ministerstva informatiky či Ministerstva průmyslu a obchodu, kde zastával pozici náměstka ministra. Do České inspekce životního prostředí nyní přichází z Magistrátu hl. města Prahy, kde působil jako ředitel odboru podnikatelských aktivit.


Sekretariát generálního ředitele

    Ministr Brabec od nastupujícího ředitele očekává, že přinese do ČIŽP nový pohled na fungování a směřování této organizace a vnese do ní nový impuls: „Pevně věřím, že se panu řediteli bude dařit naplňovat hlavní poslání inspekce, tedy nestranný a důsledný dozor nad respektováním zákonů v oblasti životního prostředí. Inspekci mj. přibudou kompetence v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a čekám od ní také zvýšenou aktivitu např. v oblasti kontroly výkupen druhotných surovin, ale samozřejmě nejen tam. Přeji panu řediteli v jeho náročné misi dostatek energie a tahu na branku při naplňování plánů, s kterými do ČIŽP přichází,“ říká ministr Richard Brabec.
    „Vážím si důvěry, kterou jsem od pana ministra dostal, a věřím, že se mi podaří realizovat všechny plány, s kterými do nové funkce vstupuji. Mou prioritou je inspekce transparentní, předvídatelná a spravedlivá. Hlavním cílem této resortní organizace MŽP je dle mého názoru zlepšování stavu životního prostředí, nikoliv primárně udělování sankcí. Proto budu klást důraz i na činnosti preventivní, jako jsou osvěta nebo komunikace s veřejností, a za důležitou považuji i komunikaci se znečišťovateli životního prostředí. To proto, aby se jejich pochybení dařilo lépe, rychleji a efektivněji napravovat a tím přispívat ke zlepšování ochrany i stavu životního prostředí,“ prozrazuje nový ředitel ČIŽP Erik Geuss.


Útvary generálního ředitele — Lidé — Vše o ČT — Česká televize

    BOZP a hygiena ve škole, verze 2.2018 (Program)Povinná pedagogická dokumentace ZŠ, verze 2.2018 (Program)202 dokumentů ředitele školy, verze 2.2018 (Program)Pracovněprávní vztahy ve škole, verze 2.2018 (Program)Řízení mateřské školy, verze 2.2018 (Program)Řízení málotřídní školy, verze 2.2018 (Program)Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, verze 2.2018 (Program)PřipravujemeŘeditel školy a pracovněprávní vztahy (Publikace s CD)Nový občanský zákoník a škola (Publikace s CD)Řízení mateřské školy v přehledech, tabulkách a schématech (Publikace s CD)Řízení základní školy v přehledech, tabulkách a schématech (Publikace s CD)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00