Jak na věc


říše země země hra

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ FILMY (poslední týden)

    Křesťanství znamenalo nové rozdělení říše. Přesto ale byla církev součástí státu a panovník mohl o jejím fungování rozhodovat poměrně nezávisle. Z opěrných bodů církve – klášterů – přicházela většina učených mužů té doby.
    Merovejci přestávali vládnout jako jejich předek Chlodvík. Začínali být slabými vládci, zcela odkázáni na svých majordomech – správcích královských paláců. Nejsilnějšími majordomy se stali austrasijští Arnulfo-Pipinovci. Pipin II. na začátku 8. století měl na začátku 8. století daleko větší moc než Merovejský vládce. Jeho syn, Karloman proslul jako vítěz u Poittiers roku 732, kdy porazil nevelkou armádu córdobského chalífátu. Pipin III. už měl takovou moc, že s papežským požehnáním (papež Zachariáš I.) sesadil krále Childericha III. a sám se ujal vlády. Za to ale papež považoval území – Pipinova donace – Říma a Ravenna v přímé kontrole papeže. Jeho zásluhy ale překonal jeho syn Karel, řečený Veliký.


NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ OSOBY (poslední týden)

    Poslední vládce z rodu Karla Velikého (Ludvík Dítě) zemřel v roce 911 a moc zůstala v rukou feudálům (=> roztříštěnost). Konrádovi Mladšímu, jehož si feudálové zvolili za krále, neboť Ludvík Dítě zemřel bez potomka, se jednoty říše ani za cenu vnitřních bojů dosáhnout nepodařilo, a fakticky vládl pouze Franskému vévodství.
    Střediskem všeho vzdělání byly kláštery. Ve svých skriptoriích vznikaly opisy nejvýznamnějších děl antických filosofů, např. Aristotela. S tím vzniklo také nové písmo – karolinská miniskula (viz ukázka). Evangeliáře nebo opisy bible vznikaly především v Cáchách, sídelním místě Karla Velikého. Avšak v klášteře se pouze neučilo psát. Vznikl systém sedmi svobodných věd – gramatika, rétorika, logika (obsah trivia) a aritmetika, geometrie, astronomie a hudba (obsah quadria). Nebyl to ale pouze literární rozmach. Rozvoj církve způsobil stavbu honosnějších chrámů než dříve. Způsob navázání na především Římskou architekturu se odráží také v budovách pozdějších – románských (rotundy a hlavně baziliky s na Řím odkazujícím atriem se sloupořadím).
    Pokračování animovaného filmu Raubíř Ralf, prolezlého odkazy na staré videohry, se přesouvá do prostředí internetu, prolezlého pro změnu referencemi na známé weby.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00