Jak na věc


čtenářský deník

Čtenářský deník levně, rychle a přehledně

     Tik tak. Tik tak. Hodiny odpočítávají pocit samoty. Tik tak. Ozývá se v mém srdci, přestože hodiny mlčí. Otáčím se směrem ke dveřím, ale nikdo nevstupuje. Chci je otevřít a rozhlédnout se po chodbě, ale vím, že je to zbytečné. Akorát by mne ovládla nervozita. Všude chodí profesoři, poučují své studenty a snaží se...
    Bylo nás pět je humoristický román českého spisovatele Karla Poláčka vydaný roku 1943 těsně před jeho odchodem do Terezína. Toto dílo je zajímavé kontrastem mezi bezstarostným dětstvím na malém městě (v Rychnově nad Kněžnou) a nastupujícím nacistickým režimem plným násilí a útisku. Poláček líčí idylický dětský svět, kde se parta pěti kluků baví vymýšlením všemožných rošťáren a drobných výtržností, za něž jsou nakonec většinou po zásluze potrestáni nelítostnými dospělými, kteří nemají pro jejich kousky pochopení. Román se v 90. letech dostal i na televizní obrazovky v podobě šestidílného seriálu. Pro více informací o tomto díle viz: Bylo nás pět.


Televizní čítanka české literatury

    Nejste příliš velký čtenář, ale přesto po Vás na škole vyžadují obsáhlý čtenářský deník? Nejste si jisti, jak má tento útvar vypadat a sháníte na internetu pro inspiraci čtenářský deník online? Trápí Vás, jaké knihy si máte pro čtenářský deník vybrat? Zajímá Vás, jak vypadá čtenářský deník pro základní školu a čtenářský deník k maturitě?Pokud sháníte odborníky na slovo vzaté, kteří Vám se všemi těmito problémy poradí, pak je pro Vás sever Napisemezavas.cz optimální volba! Náš profesionální, více než 160tičlenný tým vysokoškolsky vzdělaných zpracovatelů si s Vaším čtenářským deníkem hravě poradí a zajistí Vám za něj vynikající známku! Nahlédněte proto do následujícího PR článku na téma čtenářský deník a dozvíte se vše, co o tomto odborném textu potřebujete vědět. Pokud si kladete některé z níže uvedených otázek, pak je toto PR určeno právě Vám:
    Úroveň čtenářského deníku pro základní školu se výrazně liší podle toho, zda se žák nachází na prvním, nebo na druhém stupni. V prvním případě je jasné, že se od čtenářského deníku neočekává víc než stručné shrnutí základních informací o zvolené knížce bez jakýchkoliv analýz, které je navíc doprovozeno vlastními ilustracemi. Na druhém stupni už by žák měl být schopen vyjádřit vlastní názor na knihu, kterou četl, a měl by alespoň zhruba dokázat vysvětlit, proč se mu dílo líbilo či nelíbilo. Rozsah jednoho zápisu do čtenářského deníku na druhém stupni základní školy by měl být jedna až dvě strany formátu A5.


Nejčastěji hledáte: čtenářský deník, čtenářský deník pro základní školu, čtenářský deník k maturitě, čtenářský deník online, čtenářský deník malý princ, čtenářský deník bylo nás pět

    Nechce se Vám ani po přečtení našeho PR o čtenářském deníku do psaní tohoto textu? Nebo nemáte přečtený dostatečný počet knih, které do svého čtenářského deníku potřebujete? Pokud tomu tak skutečně je, nahlédněte do našich všeobecných obchodních podmínek i ceníku a rozhodnete-li se pro objednávku Vašeho čtenářského deníku u serveru Napisemezavas.cz, postupte prosím na naši objednávku. Vzápětí se s Vámi spojíme prostřednictvím Vámi uvedené emailové adresy a dohodneme se s Vámi na termínu předání i ostatních podrobnostech.
    Malý princ je patrně nejznámější dílo francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho z roku 1943. Jedná se o filosofickou či alegorickou pohádku pro děti i dospělé, která pojednává o základních problémech lidského bytí a života, jakými je vztah mezi dětstvím a dospělostí, zodpovědnost, láska k druhým lidem, domov, smysl života a v neposlední řadě smrt. Malý princ náhodou zabloudí na planetu zemi, kde se seznámí s vypravěčem a jejich následná rozprava se točí kolem několika základních lidských archetypů (pijan, král, domýšlivec, byznysmen, kutil, …). Na základě těchto alegorických příkladů vyvozuje Exupéry obecné závěry o lidské povaze, které pronáší ústy malého prince. Pro bližší info viz: Malý princ.


Čtenářský deník... Patrik Ouředník: Europeana

     Čtenářský deník musí být především přehledně komponován a zpracován, což může nezkušenému řešiteli zabrat spoustu času. Potřebujete se věnovat studiu a na čtenářský deník Vám nezbývá mnoho času? Připravujete se na zkoušky nebo potřebujete chodit na brigádu či do zaměstnání ? Anebo si prostě s přípravou čtenářského deníku nevíte rady a netroufáte si na jeho realizaci sami? Stejně jako s referáty či jinými texty Vám ochotně pomůžeme také se čtenářským deníkem ! Proč si vybrat nás?
     Potřebujete čtenářský deník ? Rádi byste si vytvořili kvalitní, přehledný čtenářský deník pro svou potřebu nebo prostě proto, že jej po Vás ve škole vyžadují? My Vám dokážeme poskytnout koncepci čtenářského deníku expresně rychle a na špičkové úrovni. Podobně jako seminární práce nebo semestrální práce také čtenářské deníky potřebuje především přehledný a funkční koncept a efektivní metodu zpracování . Svěřte se do rukou profesionálů, kteří Vám s tvorbou čtenářského deníku pomohou!


Čtenářský deník (obsahuje již 7337 děl)

     Svěřte se s přípravou a koncepcí čtenářského deníku do rukou zkušených expertů, kteří Vám ochotně poskytnou veškeré rady a podklady. Zaručujeme Vám stoprocentní diskrétnost – veškeré informace o Vaší osobě podléhají přísnému utajení a zákonu o ochraně osobních údajů . Rádi Vám poskytneme konzultace a materiály k přípravě nejen čtenářských deníků , ale i bakalářských prací nebo diplomových prací . Obraťte se na specialisty na odborné a propagační texty a získejte s jejich pomocí špičkový čtenářský deník právě teď!
    Čtenářský deník k maturitě, neboli maturitní seznam četby je soubor knih, které si student vybírá z předem stanoveného katalogu literatury. Tento výběr se řídí specifickými pravidly, s nimiž se student na škole, kde bude maturovat, musí seznámit s dostatečným předstihem (např. kolik autorů z jaké epochy je nutno do čtenářského deníku zahrnout, které všechny žánry v něm musí být v jakém počtu zastoupeny atp.).Čtenářský deník k maturitě většinou představuje průřez literárními dějinami, a to jak českými, tak světovými. Student má na výběr z klasických děl anglické, německé, francouzské, ruské, ale i americké či polské a samozřejmě české literatury. Čtenářský deník k maturitě by měl obsahovat již o poznání hlubší rozbory zvolených děl, a to i s ohledem na danou literární epochu a celkový literární kontext. Pro více informací k nové maturitní zkoušce viz: www.novamaturita.cz


Čtenářský deník pro základní školu

     Seminární práce Semestrální práce Ročníková práce Absolventská práce Bakalářky Bakalářská práce Diplomová práceSeminárkyDiplomkyDisertační práceMBA práceRigorózní práceLLM práceHabilitační práceSlohové práceEsejÚvahaReferátZápočtová práceČtenářský deníkPrezentacePřípadová studiePR článkyRecenze


Ochrana osobních údajů zaručena

    Čtenářský deník je soubor několika oddělených zápisů o knihách, které žák či student přečetl. Ve čtenářském deníku poté pojednává o jejich ději, postavách, hlavních myšlenkách, na střední škole pak také případně o literárně-historickém kontextu.Čtenářský deník je útvar na půl informativní a na půl analyticko-kritický. V praxi to znamená, že se od jeho pisatele očekává jak podání základního přehledu o důležitých faktech, tak také kritický přístup, a to zejména v hodnotící části, kde student vyjadřuje svůj vlastní názor na dané dílo. Právě podle této části se pozná dobrý čtenářský deník od průměrného. Hlavními hodnotícími kritérii zde je sofistikovanost argumentace, originální přístup k danému literárnímu dílu, schopnost formulovat a obhájit si svůj názor a také stylistická úroveň Vašeho čtenářského deníku.Důležitým tématem je také volba knih do čtenářského deníku. Není sice nezbytně nutné volit si výhradně náročná a kanonická díla (od klasických autorů jako je Shakespeare, Goethe, Hemmi

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00