Jak na věc


čt sport online biatlon záznam

Historie — Vše o ČT — Česká televize

    Studenti jsou pro Českou televizi zdrojem neotřelých a originálních přístupů k televizním formátům a Česká televize tak může prostřednictvím vzájemné spolupráce získávat inspiraci a podněty k další tvorbě.
    Studenti získají nejen finanční, ale také odbornou podporu na realizaci filmu. Jediným obsahovým požadavkem ze strany České televize je respektování zvoleného zadání a pochopitelně platných právních norem pro vysílání v České televizi.
    Česká televize a filmové školy se dohodly na společné tvorbě televizních formátů. Studenti filmových škol předloží České televizi své návrhy, na jejichž základě mohou získat finanční podporu České televize.
    Zdařilé scénáře, hrané filmy, dokumenty či animace se mohou stát podkladem k následným projektům vytvářených v profesionálních podmínkách pro televizní vysílání v České televizi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00