Jak na věc


čnb-vybrané devizové kurzy

Eduard Šebo: Je Smer soc.dem. stranou, alebo stranou tretej cesty?

    Posláním ekonomického výzkumu ČNB je poskytnout výstupy, které pomáhají rozšířit znalostní zázemí potřebné pro její hlavní činnosti a mají vysoký standard v mezinárodním měřítku. Ekonomický výzkum ČNB je zaměřen na čtyři oblasti, a to měnovou politiku, makroekonomické modelování, finanční stabilitu, reálný sektor a fiskální politiku. Jednotlivé oblasti jsou zaštítěny koordinátory ekonomického výzkumu. Výzkumné práce ČNB jsou publikovány v řadách CNB Working Papers, CNB Research and Policy Notes, a CNB Research Bulletin. Odbor ekonomického výzkumu koordinuje vytváření interních protokolů a veřejných záznamů z měnově-politických jednání, které jsou jedním z hlavních komunikačních nástrojů ČNB v oblasti měnové politiky.
    Na dalších řádcích následují vlastní data kurzů. Každý řádek obsahuje jednu měnu. Oddělovačem hodnot je znak '|', v případě čísel s desetinnou částí je oddělovačem desetinných míst znak ','. Ukázka řádky pro konkrétní měnu
    Datum|1 AUD|1 BGN|1 CAD|1 HRK|1 CYP|1 DKK|1 EUR|1 EEK|1 HKD|100 HUF|1 XDR|100 ISK|100 JPY|1 LVL|1 LTL|1 MTL|1 NZD|1 NOK|1 PLN|10000 ROL|100 RUB|1 SGD|100 SKK|100 SIT|1 ZAR|100 KRW|1 SEK|1 CHF|1 TRY|1 USD|1 GBP
    Pro datum z intervalu let 1999 - 2001 následuje dále za daty kurzů devizového trhu prázdná řádka, která odděluje data přepočítacích poměrů. Ty jsou opět zahájeny hlavičkou:
    Upozornění: níže uvedené znění právních předpisů je pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.
    První řádek souboru obsahuje datum, pro které byl kurz vyhlášen ve formátu DD.MM.RRRR Za datem následuje 1 mezera a znak # spolu s pořadovým číslem zveřejňovaných kurzů v rámci roku.


Zadluženost státu vzrostla meziročně o třetinu!

    ČNB vyhlašuje kurzy devizového trhu ve formátu HTML a TXT (vhodném pro další zpracování) prostřednictvím dynamických aplikací , které jsou součástí www stránek ČNB, v následující podobě:
    Upozornění: níže uvedené znění právních předpisů je pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.
    Upozornění: níže uvedené znění právních předpisů je pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.
    První řádek obsahuje hlavičku, ostatní řádky vlastní data. Oddělovačem hodnot je znak '|', v případě čísel s desetinnou částí je oddělovačem desetinných míst znak ','. Hlavička, která zároveň určuje i formát datových řádků, má následující formát:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00