Jak na věc


čj cvičení vyjmenovaných slov

Rozdělení jazykových kurzů dle pokročilosti studenta odpovídá mezinárodně platné stupnici CEFR

     • ukázka průvodního dopisu uchazeče o práci adresovaného potenciálnímu zaměstnavateli • v průvodním (motivačním) dopisu je třeba stručně popsat, o jakou pozici se ucházíte a hlavně shrnout, proč by si zrovna vás měla firma vybrat jako vhodného kandidáta na hledaný post • průvodní dopis je vhodné posílat...
    Bajka je krátké vyprávění veršem nebo prózou. Její podstatou je alegorie, kdy zvířata jednají na základě určitých rysů lidského charakteru, čímž dochází k jejich zosobnění (personifikaci). Bere si za cíl podat formou podobenství nějaké obecně platné ponaučení. Snaží se působit na lidi a vychovávat je k odstranění kritizovaných vlastností. Nejčastěji je bajka psána humornou formou, pomocí ironie a satiry.
    Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00