Jak na věc


čištění stříbrných mincí proof

Proč právě čištění ultrazvukem?

    Průmyslové čištění poskytuje Ormonde již od svého vzniku. Jedná se o průmyslové čištění jak pro smluvní partnery, tak pro jednorázové zákazníky. Pod pojmem průmyslové čištění se skrývá celá řada prací, při kterých je využíván zejména sací bagr, vysokotlaké vodní zařízení nebo kombinovaný kanalizační vůz. V současném světě investic do ekologie se průmyslové čištění stává běžnou součástí nejenom těžkých provozů. Detailní výčet poskytovaného průmyslového čištění se nachází výše.
    Ultrazvuk je akustické vlnění, jehož frekvence je vyšší, nežli 18 kHz. Zdrojem je měnič napájený z ultrazvukového generátoru, který transformuje vysokofrekvenční energii na akustické vlnění. Tyto měniče jsou přilepeny na stěnu čistící vany, nebo na samostatné bloky, které se umístí do čistící nádoby. Ultrazvuková energie se tak přenáší do čistící kapaliny, kde se mění na mechanické kmitání. V důsledku tohoto kmitání dochází k vytváření obrovského množství vakuových bublinek (tzv. kavitace), v jejichž středu je vysoká mechanická energie, která poruší vazbu mezi znečištěním na čištěný předmět. Uvolněním mechanické energie dochází rovněž k zahřívání kapaliny.
    Velice spolehlivá firma, která mi vyčistila spoustu věcí od motoru až po elektro součástky, super jednání, dodání včas dle dohodnutého termínu, vše jak má vypadat, doropučuji


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00