Jak na věc


četnická kuchařka

Přehled zemských četnických velitelství, včetně používaných knoflíků

    Četnictvo Československé republiky jest rovněž vojensky organisovaný sbor strážný, jenž jest určen k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení příslušných úřadů státních udržoval v celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.
    Československé četnictvo jest orgánem politické správy státní a jest tudíž v příčině vykonávání služby bezpečnostní podřízeno politickým úřadům státním. Politický úřad prvé stolice jest představeným úřadem pro četnictvo konající službu v jeho obvodu; jemu přísluší bezprostřední řízení služby četnické a dohled na její vykonávání. V příčině výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby, pak ve věcech správních a hospodářských podřízeno jest četnictvo četnickým důstojníkům. V obojím směru podléhá četnictvo v poslední instanci ministerstvu vnitra.
     Tyto webové stránky bych chtěl věnovat svému tátovi, který sbírku v roce 1974 založil a poděkovat své mamince, manželce Ivance a dětem za jejich velkou trpělivost s námi sběrateli...


Velitelství četnického oddělení v roce 1906:

    Vylíčený systém organisace četnické služby se záhy plně vžil a získal si obliby naší veřejnosti, která vždy a ochotně podporuje četnictvo při konání jeho namáhavé služby; vžil a osvědčil se doma, jak se přesvědčujeme denně, a došel uznání a zavedení i v některých jiných státech.
    Konečně jen v zájmu úplnosti dlužno připomenouti rozšíření motorismu a s ním souvisící nutnost dohledu na dodržování dopravně policejních předpisů na veřejných silnicích a cestách a bezpečnost veřejné dopravy vůbec.
    V důsledku vojenské organisace podléhá československé četnictvo vojenským trestním zákonům a soudům a platí pro ně vojenský služební řád. K udržení vojenského pořádku a kázně v četnictvu jest ministerstvu vnitra přidělen generální velitel četnictva. Disciplinární předpisy pro četnictvo stanoví ministerstvo vnitra.
    Tím, že četnictvo pečuje o veřejný klid a pořádek a stará se o zamezení a potlačení všech rušivých výstřelků, přispívá v nemalé míře k zabezpečení státu. Čím je tato péče vydatnější, tím je také bezpečnost větší a spořádaný stát, v němž vládne právní jistota a jest zaručen nerušený kulturní a hospodářský vývoj, jest nejbezpečnější oporou míru uvnitř i zvenčí.


Landesgendarmeriekommando Nr. 2 für Bohmen (Zemské četnické velitelství č. 2 pro Čechy)

    Není oboru lidského vědění a technického pokroku, aby se ho ihned nezmocnila zločinnost k provádění svého nekalého řemesla a zahlazování stop své zhoubné práce. Při tom se nešetří na obětech a bohužel velice často se nešetří ani životů postižených, ale i životů strážců veřejného pořádku konajících svou těžkou služební povinnost.
    Exemplář ve sbírkách VHÚ není v původním stavu, jelikož má závěr pocházející z pušky 1888, jejíž klika je rovná s kulovitým zakončením. Levá strana pouzdra závěru nese kromě výrobního čísla 393 značení 2,75 g G.B.P., udávající druh prachu a hmotnost prachové náplně v náboji, pod ním se nachází zkratka St.m.G., vyjadřující použití střely s ocelovým pláštěm (Stahlmantelgeschoss).
    Bádenské četnické karabiny M 88 můžeme vzhledem k nízkému vyrobenému počtu považovat za poměrně vzácné, množství dochovaných exemplářů nebude zřejmě vysoké.


Organizace četnictva v letech 1850-1860

    První neblahý zjev, s nímž jsme se setkali po státním převratu 1918, byl neobyčejný rozmach zločinnosti. Nebudeme zde pátrati po příčinách, není to ani naším účelem. Prostě konstatujeme ten fakt, že se zločinnost úžasně rozmohla nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. Stoupl počet zločinů, těžkých zločinů jak proti životu a zdraví, tak majetkových, které co chvíli postihují stejně obydlená centra jako dosud klidný a tichý venkov a vzrušují rafinovaností způsobu provedení.
    U každého zemského četnického velitelství jest zřízeno doplňovací oddělení za tím účelem, aby tam byli teoreticky vycvičeni četníci na zkoušku pro službu četnickou a definitivní četníci na velitele stanic.
    Objednávku bádenského četnictva na 537 karabin M 88 dostala zbrojovka C. Schilling v Suhlu a do října 1898 odeslala veškeré zbraně včetně objednaného střeliva do královského dělostřeleckého skladu (Königlichen Artilleriedepot) v Karlsruhe. Ačkoliv objednávka zněla na firmu Schilling, dochované kusy nesou na horní ploše pouzdra závěru značení zbrojovky C. G. HAENEL SUHL, jednoho z podniků suhlského výrobního konsorcia.


Landesgendarmeriekommando Nr. 1 für Niederösterreich (Zemské četnické velitelství č. 1 pro Dolní Rakousy)

    Po zavedení zadovek v armádách německých spolkových států tvořilo výzbroj bádenského četnictva 500 jehlovek M 1873, vyrobených suhlským továrním konsorciem Spangenberg & Sauer und C. G. Haenel na základě vládní objednávky z června 1872. Přestože armáda v následujících letech zavedla do výzbroje pušky Mauser M. 71 a jejich opakovací modifikace M. 71/84, ve výzbroji četnictva nadále zůstávaly zastaralé jehlovky M 1873. Teprve v roce 1898 objednalo bádenské četnictvo nové zbraně. Nejednalo se však o poměrně moderní karabiny M 91 (Gewehr 91), nýbrž o úpravu původních pušek Kommissionsgewehr 1888. Adaptace spočívala především ve zkrácení hlavně ze 740 mm na 453 mm, použití stejného dvouplátkového hledí jako u karabin M 91 a stejně tvarované kliky závěru s rozšířenou ovládací plochou. Charakteristickým rysem četnických karabin, jimž zůstalo stejné označení jako karabinám M 88 (Karabiner 88), byla schránka ve spodní části pažby, krytá ocelovým odklopným víkem. Do úzkého a poměrně těsného pros
    Věnujeme se historii československého četnictva, finanční stráže, státní policie a armády z let 1918 - 1945, a historii jednotek Stráže obrany státu 1936 - 1939. V dobových uniformách se účastníme bojových ukázek, vzpomínkových akcí, pietních aktů, výstav, spolupracujeme s filmaři při natáčení dokumentů. Spolupracujeme s dalšími KVH z celé republiky a různými muzei.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00