Jak na věc


čakovice prodej bytů

Pohřební služba Praha 9 - ELPIS

    Ať začalo vaše dítě právě chodit, nebo máte doma malého školáka, na své si přijdou všichni. Dětská hřiště svým vybavením nabízejí vyžití skutečně pro všechny. Pro nejmenší děti jsou k dispozici nejrůznější prolézačky, skluzavky, kolotoče či houpačky. Odrostlejší děti jistě potěší lezecké stěny, lanové mostky, hřiště pro míčové hry (fotbal či košíkovou) apod.
    Nákladní doprava je zátěží pro celou městskou část. V minulosti bylo neúspěšně požadováno omezení průjezdu nákladních vozidel přes městskou část. Táto záležitost přesto zůstává prioritou městské části, tj. neustále prověřovat možnosti, jak by mohlo dojít k omezení průjezdu.
    Od devíti do devatenácti hodin je v letní sezóně za hezkého počasí přístupno veřejnosti koupaliště v Praze - Čakovicích. Jeho provozovatelem je tělovýchovná jednota Avia Čakovice, která také nabízí návštěvníkům příležitost zahrát si tenis nebo malou kopanou v přilehlém sportovním areálu. (není součástí koupaliště).
    Městská část Praha-Čakovice je zřizovatelem čtyř školských zařízení, které jsou veřejnými institucemi zapsanými do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Jedná se o tato zařízení: Mateřská škola Čakovice I, Mateřská škola Čakovice II, Mateřská škola Čakovice III a Základní škola Dr. E. Beneše.


Školská zařízení a rozvoj školství

    Předškolnímu vzdělávání (zejména v době přijímacího řízení do školek) je věnován samostatný webový portál určený rodičům: ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK. Zde rodiče naleznou zejména pokyny jak postupovat v době přijímacího řízení, přihlášky a podobný druh informací.
    Velká část Čakovických ulic nese díky místnímu cukrovaru (dnes již mimo provoz) název ulice odvozený z cukru. Najdete tu ulice jako Kostková, Třtinová, Cukrovarská, Homolová, Krystalová, Cukerní a další.
    Další významnou stavbou je zámek v Čakovicích. Jeho vznik je datován do 1. poloviny 18. století. Během té doby byl však několikrát přestavován. Významné stavební úpravy nastaly za působení Schoellerů. V té době byl také velmi zveleben zámecký park, kde byl vybudován altán, rybníky, tělocvična. V současné době je zámek využíván zejména pro účely základní umělecké školy, v některých společenských místnostech probíhají různé společenské akce a veřejné schůze místního zastupitelstva.


Městská část Praha Čakovice - základní informace

    Popisy zajímavých míst a staveb v městské části sice nezdobí stránky cestopisů, přesto se zde nacházejí taková místa, která rozhodně stojí za povšimnutí. Opravdovou raritou je v Čakovicích je kostel sv. Remigia. Sama stavba není nijak významná, byla postavena koncem 19. století v novorománském stylu, je však unikátní ve jménu světce, kterému byla vysvěcena. Druhý kostel svatého Remigia totiž v České republice nenalezneme. Toto zvláštní zasvěcení spojuje čakovický kostel s osobou Karla IV. Církevní legenda o sv. Remigiu praví, že to byl kněz římského původu, který žil v letech 436 až 533 v Galii na území dnešní Francie. Byl současníkem francouzského knížete Choldvika, který vyhnal římské legie z celé Galie. Kníže později přestoupil na křesťanství a byl pokřtěn již biskupem Remigiem. Když potom Choldvik pokořil i Vizigoty, stal se nejmocnějším vládcem na území Francie a byl arcibiskupem Remigiem korunován v Remeši jako první královský král. Město Remeš se od té doby stalo tradičním míste
    Městská část dále spolupracuje na platformě pro fungování zařízení Krystálek. Tato zařízení mají sloužit dětem předškolního věku a doplňovat kapacity školek a mají tedy za cíl dynamicky vyrovnávat nedostačující kapacitu školek. Provoz v těchto zařízeních zajišťují externí subkjekty, konkrétně celodenní Krystálky zajišťuje Centrum volného času dětí a mládeže paní Jany Kosové, polodenní Krystálky zajišťuje čakovická pobočka DDM Praha 9.
    Čakovice se dříve nazývaly Čachovice či Čechovice, což bylo odvozeno od jména Čach nebo Čech. První písemné zmínky o obci pocházejí z konce 11. století. Je jisté, že před rokem 1352 tu stál kostel. V roce 1850 zde vznikl Pražský cukrovar. Roku 1968 byly Čakovice připojeny k Praze.


Sport a kulturní vyžití v Čakovicích

    Po připojení Čakovic k Praze bylo nutno přejmenovat některé ulice kvůli jejich duplicitě s pražskými ulicemi. Vznikl zde proto systém pojmenování ulic podle československých řek. Další ulice byly systematicky pojmenovány se vznikem sídliště. Jedná se o ulice Doubravská, Dyjská, Jizerská, Kysucká, Litavská, Lužnická, Myjavská, Něvská, Niská, Oderská, Ostravická, Otavská, Radbuzská, Svitavská, Svratecká, Úslavská, Vážská.
    Čakovice jsou katastrálním územím Prahy. Je zde evidováno 63 ulic a 878 adres. Žije zde 4743 obyvatel. Od roku 1926 byly Čakovice městečkem. Sousedními městskými částmi jsou: Miškovice, Třeboradice, Ďáblice, Letňany a Kbely. V městské části Praha-Čakovice má sídlo 1011 firem.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00