Jak na věc


úvazek ředitele základní školy

Metodická příručka pro ředitele škol

    21 Ředitel školy: Podporuje učitele při tvorbě a plnění jeho plánů profesního rozvoje. Vytváří bezpečné prostředí pro profesní rozvoj učitele. Motivuje učitele ke stálému zlepšování ve všech kompetencích stanovených Standardem učitele s cílem zcela naplnit úroveň popsanou indikátory na KS2. Umožňuje postupný přerod učitele v pedagogického lídra školy. Umožňuje činnosti učitele z jiné školy na KS4 plnícího úlohu odborného konzultanta na škole. Podporuje učitele formou konzultací při přípravě na atestační řízení. Vyjádří se k sebehodnocení učitele pro účely atestačního řízení. účastní se jednání atestační komise. Potvrzuje získání všech kompetencí učitele na úrovni KS2. JAKÉ úKOLY MÁ ŘEDITEL ŠKOLY PŘI PRÁCI S UČITELEM SMĚŘUJÍCÍM KE KS4? Ředitel školy nemá zodpovědnost za dosažení tohoto učitelova cíle, může však učiteli poskytnout podporu. Učitele motivuje. Učitele podporuje. Pomáhá vytvořit vhodné organizační podmínky pro činnost učitele za hranicemi školy. PROČ JE PRO ŠKOLU DŮLEŽITÉ MÍ


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00