Jak na věc


ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie

Sídlo ÚHKT: Dříve klášter, dnes nemocnice

    ÚHKT je největší hematologické centrum v Česku a už více než 60 let tu je pro všechny, kteří potřebují opravdu specializovanou léčbu. Tvoří ho totiž nejen špičkoví lékaři, ale také tým osmdesáti vědců, kteří pátrají po tom, proč vůbec poruchy krvetvorby v těle vznikají a jak je co nejúčinněji napravit. Se svými výsledky patří k nejlepším v oboru.
    Od svého založení měl ústav detašovaná pracoviště. Oddělení výzkumu protišokových roztoků s analytickou a fyzikálně chemickou laboratoří pracovala v Roztokách u Prahy, v továrně na výrobu antibiotik. Tam byl také závod na sušení krevní plazmy. V roce 1957 bylo toto oddělení přestěhováno do budov Ústavu sér a očkovacích látek v Orionce na Vinohradech. Ve Studničkově ulici bylo už v roce 1953 zřízeno pracoviště pro práci s pokusnými zvířaty. Ke stejnému účelu sloužilo i nejvzdálenější pracoviště v Jilemnici v Krkonoších, zrušené na začátku devadesátých let. Původně bylo vybudované jako náhradní prostor pro případ válečného konfliktu a mělo být vybavené tak, aby umožnilo provoz transfuzní služby a hematologických laboratoří.


Proč ÚHKT v roce 1952 vznikl a co byl tehdy jeho první úkol? 

    Hlavní část budov ústavu byla od jeho vzniku umístěna v historické části pražského Nového Města, založeného už v roce 1348 Karlem IV. V místech, kde byly v průběhu staletí budovány i bořeny církevní stavby, kde kvetl obchod, zakládaly se školy, žili a pracovali umělci, mají zdravotnická zařízení tradici víc než dvě století.
    Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) byl založen 1. ledna 1952 společně s řadou dalších rezortních výzkumných ústavů ministerstva zdravotnictví. Za šedesát let jeho existence se z něj stalo prestižní pracoviště spojující specializovanou léčebnou péči a diagnostiku s intenzivní výzkumnou činností v oboru hematologie a krevní transfuze.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00