Jak na věc


ústav pro péči o matku a dítě

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku LAGOSA obalené tablety, velikost balení 25 a 50 tablet

    Státní doktorská zkouška (Ph.D.)                                       pátek 13. září 2019Závaznou přihlášku je nutné podat na oddělení vědy + kopii přihlášky odevzdat na ÚČD.
    Ve druhém letošním čísle Časopisu pro moderní filologii najdete článek Martina Havlíka Módní a nezbytné anglicismy ve vztahu k sociálním oblastem a k jejich výslovnosti a pravopisu, dále studii Sylvy Nzimby nazvanou Současný vývoj sémantiky prefixu pro- a recenzi Martina Šemelíka na knihu Hacknutá čeština 2.0. Obsah celého čísla je k dispozici zde.


Program Excelence středních škol 2012

    Z jazykového hlediska užívání tohoto spojení nic nebrání, avšak v praxi je jeho použití zatím omezeno na neformální komunikaci. V oficiálních textech se dosud operuje pouze s označením sestra (s případnými přívlastky jako zdravotní, vrchní atd.), a to jak pro ženy, tak pro muže. Vychází to pochopitelně z historie, kdy uvedené povolání zastávaly výlučně ženy. Dnes však mužů v jejich řadách výrazně přibývá, takže mluvčí logicky cítí potřebu onu skutečnost vyjádřit. A nejde pouze o jednoznačné určení pohlaví zdravotního personálu, ale i o odstranění gramatických obtíží (například ve větě Zdravotní sestra podal pacientovi léky.). Jednoduché přechýlení sestra–bratr se v tomto světle jeví jako nejpřirozenější řešení, je průhledné a jednoznačné, takže pokud by ho přijaly příslušné orgány, bez výhrad bychom ho doporučili i pro oficiální komunikaci. Dodejme ještě, že se někdy pro nedostatek dalších pojmenování užívá také ošetřovatel; ten však v plné míře nepostihuje význam spojení zdravot
    Dne 1. dubna 2019 zemřel ve věku 95 let prof. Vratislav Čapek, odborník na teorii a metodiku dějepisné výuky, autor řady publikací a dlouholetý pedagog Ústavu světových dějin FFUK. Nekrolog prof. Vratislava Čapka
    UCHAZEČI:                            OBHAJOBA      ÚSTNÍ ZKOUŠKA              Jiří KAMLER                           9:00                   9:00Zuzana VAŘÁKOVÁ               9:45                  10:00Tomáš EKRT                          10:30                11:00David TROJAN                       11:15                12:00Jakub SMELÍK                        12:00                13:00    
    Město Sezimovo Ústí vypsalo 24. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše pro studenty vysokých škol oboru historie a sociologie. Práce je možné přihlásit a odevzdat do 10. července 2019. Zásady pro udělování Ceny E. Beneše. Další informace.


Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ULZ)

    Cenu Josefa Pekaře 2018 vyhlašují pro mladé historičky a historiky, kteří v době uzávěrky přihlášek nepřesáhli věk 35 let, výbor Sdružení historiků České republiky a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje. Touto formou chtějí oceňovat nejlepší monografii z českých dějin v chronologickém záběru od středověku do současnosti. Uzávěrka 18. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře je 31. května 2019. Statut soutěže o Cenu J. Pekaře. Další informace.
    Společným prvkem slovních spojení červený seznam, červená kniha, červená knihovna, čtvrť červených luceren, skončit v červených číslech, táhne se jako červená nit, červený kohout je přítomnost jedné z nejvýraznějších barev – červené. A protože etymologické slovníky poukazují i na možnou spojitost názvu měsíců června a července s touto barvou, je jí věnován jazykový koutek Anny Černé v červnovém čísle Živy (2019/3).
    Byla zveřejněna výzva k zasílání příspěvků na Třetí mezinárodní konferenci o sociolingvistice, jež se uskuteční 26.–28. srpna 2020 v Praze. Hlavními tématy konference budou diverzita, nová média a jazykový management. Lhůta pro zasílání příspěvků končí 31. října 2019. Konferenci společně pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.


Mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze

    Státní zkouška magisterská (SZZK)Obhajoby    středa 11. září 2019ústní SZZK   čtvrtek  12. září. 2019Jednou z podmínek úspěšného přihlášení je (přihláška do 11. 7. 2019), že práce musí být vložena do SIS a odevzdána ve 2 exemplářích na sekretariát ÚČD nejpozději                                       čtvrtek 15. srpna 2019 do 13:00 hod.
    Vyšel sborník Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (ed. Ondřej Bláha), který obsahuje příspěvky ze stejnojmenné konference konané na FF Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. a 19. října 2018. Na pořádání konference se podílel i Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF Univerzity Karlovy v Praze.
    UCHAZEČI:                            OBHAJOBA      ÚSTNÍ ZKOUŠKA              Barbora KRULICHOVÁ           9:00                  9:00Adriana RUBEŠOVÁ               9:45                  10:00Miroslav VAŠÍK                       10:30                11:00Hana MARTÍNKOVÁ              11:15                12:00David VRCHOTICKÝ               12:00                13:00  (student nesplnil podmínky k BZZK)     


Blíží se finální termín pro pře-ohlášení ...

    Státní zkouška bakalářská (BZZK)                                       pondělí 9. září 2019                                       úterý     10. září 2019Organizátorem zářijových bakalářských zkoušek je Ústav světových dějin, kde uchazeč předkládá a odevzdává  bakalářskou práci a případně získá  i potřebné informace.Dle sdělení ÚSD je nutné bakalářskou práci odevzdat nejpozději do 12. srpna 2019 (pondělí).
    Dílčí doktorandská zkouška                                       pátek 13. září 2019Závaznou přihlášku je třeba podat nejpozději do  pátku 30. 8. 2019.
    V rámci veletrhu Svět knihy byly předány Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Mezi oceněnými byla v kategorii autorů do 39 let kniha Ať mohou přijeti (Academia, 2017) Jany Kasíkové, doktorandky ÚČD FFUK. Cenu obdržela rovněž kolektivní monografie Sláva republice! (Academia, MÚA, 2018), vzniklá z grantového projektu ÚČD FFUK a Masarykova ústavu, na níž se autorsky podíleli z ÚČD Pavel Horák, Miroslav Michela a Jana Čechurová, a dále monografie S Bohem za císaře a vlasť! (Academia, 2018), jejímž spoluautorem je Milan Hlavačka.
    Společnost Edvarda Beneše a Ústav českých dějin FFUK zvou na přednášku “Druhý život Mnichova”, kterou přednese PhDr. Josef Nožička ve středu 15. května 2019 od 17:30 na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, č. 200. Další informace.


Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Verorab, Rabipur, Speeda a Equirab

    Slovo bublina se v současné češtině užívá ve více významech. Bubliny jsou mýdlové, vyfukují se ze žvýkaček nebo se objevují v komiksech. Věty Kdy splaskne realitní bublina? nebo Žije ve své vlastní bublině dokládají nová užití tohoto slova. Sémantice slova bublina je věnován jazykový sloupek Magdaleny Kroupové v časopise Vesmír (2019/7), který si můžete přečíst zde.
    Sekretariát ÚČD FF UK bude fungovat v červenci a srpnu 2019 pouze ve vybraných termínech. Přehled úředních hodin zde. Obnovení řádného provozu sekretariátu bude od 9. 9. 2019. V případě nutnosti je možno psát na e-mailové adresy:tatana.jelinkova@ff.cuni.cz; jaroslav.svátek@ff.cuni.cz. Podmínky pro odevzdání diplomových magisterských prací naleznete zde.
    UCHAZEČI:                            OBHAJOBA     ÚSTNÍ  ZKOUŠKA            Johana HARTMANNOVÁ        9:00               9:00    Kristýna KUMPFOVÁ               9:45              10:00AnastasiaSCHASTLIVTSEVA   10:30            11:00Boleslav ŠMEJKAL                   11:15            12:00Monika MAIXNEROVÁ                —-             13:00
    Uchazeči:10:00 hod.: Mgr. Filip Binder – oborová zkouška11:00 hod.: Mgr. Veronika Večeřová – oborová zkouška12:00 hod.: Mgr. David Kozler – oborová zkouška

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00