Jak na věc


úkzúz havlíčkův brod

Sklizeň chmele v roce 2018 byla jedna z nejnižších

    6 První výskyt housenic pilatky švestkové (Hoplocampa minuta) v plůdcích byl zjištěn v okrese Vsetín (Babice u Kelče, 12.5.). První výskyt váčků a larev bejlomorky váčkotvorné (Putoniella pruni) na listech byl zjištěn v okrese Zlín (Žlutava, 12.5.). První výskyt vajíček obaleče švestkového (Cydia funebrana) na plodech byl zjištěn na okrese Břeclav (Němčičky,16.5.). Imaga létají ve dvou vlnách. Proti první generaci je třeba zasahovat jen v případě nízké násady plodů. Proti druhé generaci se doporučuje aplikovat registrované insekticidy za týden po vrcholu letu samců do feromonových lapáků, při zjištění nejméně dvou vajíček na 100 náhodně odebraných plodech. TŘEŠEŇ (RF BBCH) Růstová fáze: velikost plodu do 20 mm až počátek zrání, vývoj odrůdově specifického zbarvení plodu (zesvětlení) První výskyt suché skvrnitosti listů slivoně (Stigmina carpophila) na listech byl zjištěn v okresech Vsetín (Babice u Kelče, 12.5). První výskyt kolonií mšice třešňové (Myzus cerasi) na listech byl objeven


Integrovaná ochrana při pěstování řepky olejky

    2 ošetření. S cílem oddálit vznik rezistence je nutné střídat fungicidy s odlišným mechanismem působení. První výskyt hnědé rzivosti pšenice (Puccinia recondita) na listech byl zaznamenán na okrese Břeclav (Němčičky, Horní Bojanovice, 16.5.). Všeobecně silný výskyt žluté rzivosti pšenice (Puccinia striiformis) na listech byl ve sledovaném období zjištěn na více lokalitách okresu Břeclav (Němčičky, Horní Bojanovice, Sedlec, Rakvice, Mikulov, Bulhary, Hustopeče, Lanžhot). První výskyt třásnokřídlých (Thysanophtera spp.) na listech byl zjištěn v okrese Zlín (Spytihněv, 12.5.). První výskyt larev kyjatky osenní (Sitobion avenae) v klasech byl zjištěn v okrese Zlín (Spytihněv, 12.5.). První výskyt larev kohoutků (Oulema spp.) na listech byl zjištěn v okrese Zlín (Spytihněv, 12.5.), Břeclav (Horní Bojanovice, Němčičky, 15.5.). První výskyt vajíček zjištěn v okrese Vsetín (Kunovice, 12.5.). Pozorování vajíček a larev se provádí ve fázi BBCH. Pokud je vylíhlých larev méně než 50%, pozorování s


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, Brno

    5 růst, nižší teploty), po odkvětu kurativně. Při preventivní ochraně se ošetřuje průběžně po celé období primárních infekcí, tj. od vyrašení do června v intervalu (5)7 10 (výjimečně 14 i více) dní, dle průběhu počasí (využití krátkodobé předpovědi počasí). Maximální intenzita ochrany musí být v období největšího nebezpečí infekcí, od fenofáze růžového poupěte do doby přibližně 1 2 týdny po odkvětu. Interval mezi postřiky by měl zohlednit infekční tlak, intenzitu růstu a možnosti použitého fungicidu (reziduální účinnost účinné látky); mechanismus účinku: kontaktní přípravek možná smyvatelnost při intenzivních dešťových srážkách (nechrání nově vyvinuté listy), systémový a lokálně systémový přípravek snížená účinnost až neúčinnost za nízkých teplot. Při kurativní (postinfekční) ochraně se ošetřuje po splnění podmínek pro infekci. K ošetření musí být použity kurativně působící fungicidy, lépe však kombinované fungicidy nebo případně tank-mix kombinace (systémově a kontaktně působící účinn


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00