Jak na věc


úřední cenu půdy

DSO Mikroregion Ostrožsko – Veselsko

    Interaktivní elekronická úřední deska může nahradit nebo doplnit všechny dosud využívané vývěsky papírových dokumentů. Na interaktivní elektronické úřední desce se budou jednoduše a bez omezení zobrazovat aktuální dokumenty 24 hodin denně.
    Grantový harmonogram 2018 - schválený 93.RMV 26.03.2018 [PDF;XLSX]Aktualizace grantového harmonogramu pro rok 2018 (schváleno 93.RMV dne 26.03.2018, usnesení č. 1/93/RMV/2018)
    Zjednodušená žádost o grant z rozpočtu města (do 10.000,- Kč) - účinnost od 1.07.2017formát MS Word [DOCX], LibreOffice [ODT], Adobe [PDF] - editovatelný
    Často neaktuální, nepřehledné vývěsky na městských úřadech a institucích trpící nedostatkem prostoru pro zobrazení všech dokumentů, náročné na každodenní ruční aktualizaci, nahrazujeme elektronickými úředními deskami.
    Grantový harmonogram 2018 - schválený 87.RMV 15.12.2017 [PDF, 72 kB]Grantový harmonogram pro rok 2018 schváleno 87.RMV dne 15.12.2017, usnesení č. 7/87/RMV/2017)


Výhody elektronické úřední desky:

    Nabízíme kompletní dodávky projektů elektronických úředních desek pro instituce, města a obce s napojením na internetový portál nebo spisovou službu pro moderní nepřetržitý systém komunikace. Způsob zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
    Grantový harmonogram 2019 - schválený 104. RMV dne 17.09.2018 [PDF;XLSX]Grantový harmonogram pro rok 2019 (104. RMV dne 17.09.2018 č. usnesení 16/104/RMV/2018)
    OZNÁMENÍ - schválený rozpočet, schválený rozpočtový výhled, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs [PDF, 152 kB]
    Grantový program Fasády historických objektů 2019Žádosti včetně bližších informací lze získat na odboru ŽP a PP MěÚ Humpolec, žádosti a dokumenty výzvy lze získat v sekci Odbory, Odbor životního prostředí a památkové péče, Formuláře ke stažení.Sdílet na Facebooku|Sdílet na Twitteru|Poslat e-mailem
    Grantový harmonogram 2019 - schválený 3. RMV dne 10.12.2018 [PDF;XLSX]Grantový harmonogram pro rok 2019 (schváleno 3. RMV dne 10.12.2018 č. usnesení 40/3/RMV/2018)


Odbor rozvoje a územního plánování

    Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Veselí nad Moravou k 1.1.2018Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Veselí nad Moravou dne 11. prosince 2017, usnesením č. 8/14/ZMV/2017 a nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018.
    Oznámení - schválený závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017, schválený rozpočet, schválený rozpočtový výhled a schválená rozpočtová opatření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs [PDF, 147 kB]
    Zápis [PDF, 522 kB]z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolec, konané dne 20.6.2016Sdílet na Facebooku|Sdílet na Twitteru|Poslat e-mailem
    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanoví přechodná úprava provozu na silnicích ll. a lll. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč [PDF, 156 kB]
    Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nabo námitek - úpravy provozu na silnicích č. II/396, III/4006, III/15249 a místních komunikacích v obci Rouchovany a Šemíkovice [PDF, 2 MB]
    Grantový harmonogram 2018 - schválený 99.RMV 26.03.2018 [PDF;XLSX]Aktualizace grantového harmonogramu pro rok 2018 (schváleno 99.RMV dne 25.06.2018, usnesení č. 33/99/RMV/2018)


Městský úřad Kralupy nad Vltavou - venkovní deska

    Grantový harmonogram 2018 - schválený 90.RMV 12.02.2018 [PDF, 76 kB]Aktualizace grantového harmonogramu pro rok 2018 (schváleno 90.RMV dne 12.02.2018, usnesení č. 8/90/RMV/2018)
    Zápis [PDF, 793 kB]ze schůze OV Krasoňov 7.9.2016 + Pozvánka na setkání občanů a příznivců Krasoňova k příležitosti 790. výročí první zmínky o Krasoňově.Sdílet na Facebooku|Sdílet na Twitteru|Poslat e-mailem
    Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. Archivu dokumentů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00