Jak na věc


úřad práce frýdek-místek volná místa

Dotazník - Chcete bydlet v Dobrušce?

    * Registr vozidel a řidičských průkazů, úsek občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky a evidence obyvatel na odboru dopravy a správy vnitřních věcí MÚ je z organizačních důvodů každý pátek pro veřejnost uzavřen. Neodkladné záležitosti lze vyřídit na základě objednávky předem.
    POZOR! Vyvolávací systém - vydávání lístků končí 15 minut před koncem úředních hodin, může být ukončeno i dříve, je-li  počet klientů požadujících službu vyšší než jsou časové a technické možnosti přepážky!
    Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. Rada města zřizuje pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.
    Povinnosti tajemníka jsou definovány v § 110 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je přímo odpovědný starostovi za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti.
    Městský úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00