Jak na věc


účty pro platbu daně

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Kromě dvou účtů pro výběr daně z hazardních her bude otevřen účet pro platby příslušenství daně, neboť příslušenství daně z hazardních her nesleduje rozpočtové určení daně a je ze 100 % příjmem státního rozpočtu. Pro příslušenství daně bude otevřen bankovní účet v ČNB s následujícím předčíslím:
    Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her je dle § 7 odst. 4 zákona o DHH ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Daň z technických her je dle § 7 odst. 1 zákona o DHH z 35 % příjmem státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtů obcí.
    Zákon o DHH přinesl podstatné změny oproti právní úpravě odvodu z loterií a jiných podobných her. Nově zavádí princip samovyměření, mění zdaňovací období z ročního na čtvrtletní, upouští od placení záloh, částečně mění princip realizace rozpočtového určení. Do předmětu daně z hazardních her jsou zahrnuty jak hry provozované prostřednictvím internetu, tak hry provozované jinak. Výhradně pro účely stanovení dílčí daně z technických her upravuje zákon o DHH minimální dílčí daň. V důsledku těchto změn vyplynula nutnost evidovat správu a placení daně z hazardních her odděleně od správy a placení odvodu z loterií a jiných podobných her.


Jaké účty platí pro platby daní

    V souvislosti s účinností zákona o DHH informujeme veřejnost o nových účtech otevíraných v ČNB k 1. dubnu 2017 určených k placení dvou nových druhů příjmů.
    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    S ohledem na dvojí rozpočtové určení daně (resp. dvojí různé přerozdělení daně) zakotvené v § 7 zákona o DHH je nutné každou část daně hradit na samostatný bankovní účet správce daně. Pro placení daně budou otevřeny pro všech 15 finančních úřadů dva bankovní účty v ČNB s následujícími předčíslími (PBÚ):
    Nezapomeňte na drobnou změnu, která souvisí s tím, že se z běžných Finančních úřadů staly „jen“ územní pracoviště. Proto také se na daňových tiskopisech (DPFO, DPPO, DPH) objevila nová kolonka pro identifikaci tohoto úřadu.


Nové účty pro placení daně z hazardních her

    Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DHH"), který nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her daní z hazardních her. Cílem zákona o DHH, který navazuje na novou právní úpravu provozování hazardních her a tvoří s ní nedílný celek, je mimo jiné i řádné zdanění všech forem hazardu.
    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00