Jak na věc


účtování

Účtování v akciové společnosti

    Přihlásit je možno pomocí formuláře níže. Přihlásit se můžete také mailem na adresu: manera@manera.cz nebo poštou na adresu: MANERA CONSULTA, s.r.o., Kalusova 871/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, bližší informace je možno získat na telefonu: + 420 591 143 697, mobilu: +420 774 449 507. Uzávěrka přihlášek je vždy nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem semináře.


Připravili jsme pro Vás tyto semináře. Rezervujte si své místo už dnes!

    Navrhovaný postup je v podstatě správný. Sice předpis pojistného plnění by měl být zaúčtován v účtové skupině 64, protože účtová skupina 68 je pouze pro zcela mimořádné výnosy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jako jsou opravy minulých let, změny způsobu oceňování apod. Pojistná událost je v podstatě záležitost, která se týká běžného provozu účetní jednotky. Také pohledávku za pojišťovnou bych spíše viděla na účtu v účtové skupině 37, kam se účtují ostatní pohledávky, protože účtová skupina 31 je pro pohledávky obchodního charakteru. Ale to na dotazu nic nemění a nejsou to ani zvlášť závažné chyby. Nicméně nerozumím, jakto, že zůstává účet 315 nevyrovnaný, protože dle v dotazu uvedeném popisu je tento účet v nule. Předpis pojistného plnění je zaúčtován na stranu MD ve výši 10 000 Kč a při likvidaci faktury se účtovalo na ten samý účet, na stranu DAL a opět v částce 10 000 Kč. Možná tato položka vystupuje pouze v saldu. Neznám účetní program, ale většinou je řešením provést spr
    V minulosti se vedly spory o to, zda provizi placenou při nákupu stravenek, může dát zaměstnavatel do daňově uznatelných nákladů celou či nikoliv. Nejvyšší správní soud v roce 2013 rozhodl, že to nelze. Podle soudu představuje i provize příspěvek na stravování a proto se také na ni se vztahuje pravidlo limitu 55%. Provizi je tedy při účtování nutno rozdělit na část daňově uznatelnou a daňově neuznatelnou.
    Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 55% hodnoty stravenky v rámci limitu a navíc hradí 15% hodnoty stravenky nad daňově uznatelný rámec. 30% hodnoty stravenky platí samotní zaměstnanci formou srážky ze mzdy.
    Jak účtujeme v tomto případě tvorbu a čerpání IF? Můžeme účtovat o tvorbě IF na základě převedených fin.prostředků z úvěrového účtu na investiční účet? ( v reálu je to tak, že zaplatíme fakturu z dočasně volných fin. prostředků investičního fondu, následně čerpáme úvěr. Částka je převedena z úvěrového účtu na investiční).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00