Jak na věc


účetní městys koloveč kontakt

ÚZ č. 1290 - Zdravotní pojištění 2019

    Časopis je tématicky zaměřen hlavně na daně z příjmů ze závislé činnosti, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, pracovněprávní vztahy, ale i další oblasti úzce související (cestovní náhrady, odškodňování pracovních úrazů, mzda a plat atd.).Odborná úroveň je garantovaná autory z příslušných ministerstev a dalších orgánů státní správy, účetními a daňovými specialisty, právníky.Jednotlivé příspěvky články jsou zpracovány vždy jako kombinace výkladu a příkladů, tabulek,vzorů a odporučení. Časopis se nepouští do teoretických pojednání, ale jeho obsah klade vždy důraz na praktičnost a srozumitelnost. Časopis na pomoc mzdovým účetním, personalistům a podnikatelům vychází od roku 1995.Představu o charakteru časopisu si udělejte z obsahu konkrétního čísla.periodicita: měsíčník, formát: A5, obvyklý rozsah: 32 str.vydává: Anag, spol. s r. o.


Zaměstnávání cizinců na území České republiky

    KOUPITPřehled vydaných čísel časopisu:Mzdová účetní č. 11/2019Mzdová účetní č.10/2019Mzdová účetní č. 9/2019Mzdová účetní č. 7-8/2019Mzdová účetní č. 6/2019Mzdová účetní č. 5/2019Mzdová účetní č. 4/2019Mzdová účetní č. 3/2019Mzdová účetní č. 2/2019Mzdová účetní č. 1/2019Mzdová účetní č. 12/2018Mzdová účetní č. 11/2018Mzdová účetní č. 10/2018Mzdová účetní č. 9/2018Mzdová účetní č. 7-8/2018Mzdová účetní č. 6/2018Mzdová účetní č. 5/2018Mzdová účetní č. 4/2018Mzdová účetní č. 3/2018Mzdová účetní č. 2/2018Mzdová účetní č. 1/2018Mzdová účetní č. 12/2017Mzdová účetní č. 11/2017Mzdová účetní č. 10/2017Mzdová účetní č. 9/2017Mzdová účetní, č. 7-8/2017Mzdová účetní, č. 6/2017Mzdová účetní, č. 5/2017Mzdová účetní, č. 4/2017Mzdová účetní, č. 3/2017Mzdová účetní, č. 2/2017Mzdová účetní, č. 1/2017Mzdová účetní, č. 12/2016Mzdová účetní, č. 11/2016Mzdová účetní, č. 10/2016Mzdová účetní, č. 9/2016Mzdová účetní, č. 7-8/2016Mzdová účetní, č. 6/2016Mzdová účetní, č. 5/2016Mzdová účetní, č. 4/2016Mzdová úč
    Cena: 175 KčKOUPITÚZ č. 1290 - Zdravotní pojištění 2019Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde se významně mění pravidla pro poskytování a úhradu zdravotnických prostředků. Změny se dotkly i obou zákonů ...
    Cena: 139 KčKOUPITÚZ č. 1308 - Sociální zabezpečeníPublikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly změněny především zákony o státní sociální podpoře, o sociálních ...
    Cena: 125 KčKOUPITÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce prácePublikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...


Nabídka práce pro účetní - aktuální inzeráty ve všech profesních rubrikách:

    Cena: 185 KčKOUPITÚZ č. 1282 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPublikace obsahuje nový zákon o distribuci pojištění a zajištění účinný od prosince 2018 a jeho nové prováděcí vyhlášky (tyto předpisy nahrazují dosavadní zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a ...
     Účetní software - všechny ceny jsou konečné - nejedná se o roční poplatek za užívání software nebo tzv. roční licenci. Licence k software je po jeho zaplacení neomezená, tj. máte právo software používat neustále. Ceny software jsou bez DPH, produkty nejsou DPH zatěžovány.
    Cena: 157 KčKOUPITÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práciPublikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...
    Cena: 137 KčKOUPITÚZ č. 1307 - Zákoník práce 2019, rejstříkOd minulého vydání doznal zákoník práce menších změn zejména v souvislosti se zrušením tzv. karenční doby; do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2019. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K zákoníku práce je ...


ÚZ č. 1308 - Sociální zabezpečení

    Cena: 850 KčKOUPITZaměstnávání cizinců na území České republikyTato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...
    Cena: 79 KčKOUPITÚZ č. 1296 - Sociální pojištění 2019Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Všechny nosné zákony z každé kapitoly byly v průběhu roku 2018 a k lednu 2019 změněny – ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00